Webbinarium om jordbruksmarken

Webbinarium: Jordbruksmarken som en del i krisberedskapen

Den 12 februari arranger Vreta Kluster ett webbinarium om resursen jordbruksmark och dess användning.

Programmet för dagen är fortfarande inte helt spikat. Men här är ungefär vad som kommer att tas upp under webbinariet.

Sveriges livsmedelsstrategi och krisberedskap – vi behöver öka mängden mat producerad och konsumerad i Sverige
Historisk tillbakablick i Sverige – i vilken takt försvinner åkermarken, och vad händer om vi fortsätter på samma spår?
Hur gör man i andra länder?
Verktyg som hjälp att ta hänsyn till ekosystemtjänster i planeringen.
Exempel från praktiken.
Så här har domstolarna dömt i ett antal fall.
Paneldiskussion politiker – hur kan vi styra mot en mer robust tillväxt av städerna, inkl ökad matproduktion och därmed bättre beredskap?

TID: 12 feb kl 08.30-12.30
PLATS: Digitalt på länk
ANMÄLAN: Anmäl dig senast 5/2 på den här länken.