Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Tina-Marie Qwiberg höll föredrag

2023-03-21|0 Comments

Tina-Marie Qwiberg, en av 2022 års pristagare ur Anders Stenströms minnesfond, höll i samband med föreningens årsmöte ett föredrag för närvarande medlemmar. Tina-Marie berättade om vad som fick henne att engagera sig för natur, miljö och klimat och hon visade klipp från flera av sina filmer. Flera av filmerna vänder sig till de yngre och är producerade åt SVT och UR. Bland annat finns dokumentären Mellan himmel och jord att [...]

  • Kallelse till årsmöte 2023

Årsmöte 2023

2023-03-03|0 Comments

Inbjudan till årsmöte 2023 Lördag den 18 mars kl. 13.00 Plats: Alnarp – Agricum Västan (OBS att det står fel plats i brevet som gått ut. Se plats 3 på karta här: alnarp-map-07-2021.) Länk till Zoom för att delta digitalt på årsmötet https://slu-se.zoom.us/j/64373964434 Lösenord: 883829 Kallelse och dagordning finns som pdf här: Kallelse Den Goda Jorden årsmöte 2023 Dagordning val av ordförande för årsmötet val av sekreterare för årsmötet val [...]

  • Kartbild över placering av anstalt.

50 ha av Sveriges bästa åkermark ska bebyggas

2023-01-09|0 Comments

I juldagarna kom besked att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd avseende detaljplanen för den planerade kriminalvårdsanstalten i Trelleborg och avslår därmed bland annat det överklagande som Den Goda Jorden skickade in. I och med att anstalten nu kommer att byggas innebär det att 50 hektar av Sveriges bästa jordbruksmark kommer att tas ur produktion för all framtid. Vi nådde inte hela vägen fram denna gången men samtidigt [...]

Överklagan Detaljplan Mörbylånga 5:12 m.fl.

2022-12-09|0 Comments

Den Goda Jorden uppfyller kraven på en ideell förening enligt 16 kap. 13 § miljöbalken som gör att vi har talerätt i planärenden. Detta gör det ibland möjligt att gå in med överklaganden. Arbetet med att skriva samman överklaganden sker oftast av engagerade medlemmar vilket skedde nu i veckan i ärendet om dom P 1191-22 gällande del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby Mörbylånga kommun. Överklagandet finns att läsa [...]

  • Bengt Svensson

Bengt har lämnat oss

2022-12-03|0 Comments

Idag nåddes vi av det tråkiga beskedet att vår vän, styrelseledamot och eldsjäl Bengt Svensson har lämnat oss efter en tids sjukdom. Bengt medverkade aktivt tillsammans med Anders Stenström i grundandet av Den Goda Jorden och har allt sedan dess bidragit med kunskap och stort engagemang i föreningen, ända fram till sin sista tid. Bengt tilldelades 2017 års pris ur Anders Stenströms minnesfond. Våra tankar går till Bengts familj. //Styrelsen

  • Skärmbild från Sveriges Riksdags hemsida, Miljöbalken 1998:808

Principiellt viktiga beslut från MÖD

2022-11-28|0 Comments

Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) tog i förra veckan två principiellt viktiga beslut angående solcellsanläggningar i Skåne. Den som avser att ta jordbruksmark ur produktion ska anmäla detta till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken . Undantaget är om det "prövas i annan ordning", till exempel av kommunen genom detaljplan eller bygglov. Länsstyrelserna har tidigare, med undantag av Länsstyrelsen i Skåne, inte ansett att mark som ska användas till [...]

  • Solcellspark Tvååker, Varberg

Stort intresse för solcellsparker på jordbruksmark

2022-11-05|0 Comments

Det kommer många nyhetsnotiser nu kring solcellsparker på åkermark. ATL - Lantbrukets Affärstidning skriver i sin artikel Osäkert rättsläge stoppar inte intresset för solcellsparker att "trots motstånd från länsstyrelser och osäkerheten om rättsläget tror solcellsbolagen på solcellsparker på jordbruksmark i framtiden". Länsstyrelser, Jordbruksverket och MSB framhåller alla vikten av att bevara jordbruksmarken men trots myndigheternas motstånd så fortsätter antalet ärenden om solcellsparker att slå rekord. Jordbruksaktuellt skriver i sin artikel [...]

  • Illustration Överklangande

Prövningstillstånd till MÖD

2022-11-02|0 Comments

Oftast hjälper vi som ideell förening till med sakkunskap och information när våra medlemmar är berörda av kommunala beslut och vill överklaga dessa. Ibland händer det dock att vi som ideell förening har direkt talerätt och då kan vi aktivt gå in med överklaganden. Föreningen har beslutat att gå vidare och överklaga två beslut av Mark och miljödomstolen i Växjö. Det gäller Trelleborgs kommun (Dalköpinge) och Karlshamns kommun (Elleholm). Detta [...]