Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Solceller på jordbruksmark, är det bra?

2022-05-22|0 Comments

Solceller på jordbruksmark, är det bra? Hur kan naturen påverkas av infrastruktur som stora solcellsparker? Vilken marktyp är bäst lämpad att placera solcellsparker på? Går det egentligen att kombinera solelsproduktion och matproduktion? Naturskyddsföreningen arrangerar ett digitalt föredrag om markbaserade solcellsparker den 23:e maj kl. 18:30 som alla är välkomna att delta i! För att söka svar på ovanstående frågor har de bjudit in som gästtalare Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens [...]

Paneldebatt med Den Goda Jorden på H22 i Helsingborg

2022-05-19|0 Comments

H22 Arena, placering på Hamntorget i Helsingborg den 15/6 kl 14-16:30 Tema: Kris- och beredskap- självförsörjning  Med hotande klimatförändringar och andra omvärldsförändringar är det ur hållbarhetsperspektiv avgörande att värna vår åkermark när vi planerar för hur vi ska klara vår självförsörjning, Lyssna på, forskare, jordbrukare, ideella intressenter och näringsidkare om vilka ingångar och prioriteringar som de ser är väsentliga för att vi ska klara vår självförsörjning. - Paneldeltagarna presentera sin [...]

Kom och träffa oss i sommar.

2022-05-11|0 Comments

Äntligen får vi möjlighet att träffa er medlemmar på olika arrangemang under sommaren. Vi har uppdaterat vårt kalendarium med det som är inbokat. Skulle du vilja se oss på plats i ditt närområde vid något arrangemang, så tipsa oss gärna om detta. Hoppas vi får möjlighet att träffas och diskutera föreningens arbete och hur vi kan skydda jordbruksmarken.

Yttrande över Detaljplan 269 Landskrona (Pågen)

2022-04-25|0 Comments

Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig detaljplanen 269 för del av Örja 1:9 (norra) m.fl. Landskrona stad som syftar till exploatering av åkermark i syfte att möjliggöra för verksamhetsområde. Föreningen anser inte att kommunens hänvisning till det väsentliga samhällsintresset ”lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra” liksom den alternativa lokaliseringsutredningen, som enbart omfattar högkvalitativ jordbruksmark, är förenlig med de hänsyns- och lokaliseringskrav som avses med 3 kap. 4 § miljöbalken. Likaså underkänner [...]

Värna brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län

2022-03-20|0 Comments

Hushållningssällskapet har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram rapporten ”Planeringsunderlag för brukningsvärd åkermark i Kalmar län” för att lyfta vad som kan klassas som brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län, både i nutid och framtid. Kalmar län är en tillväxtregion med behov av mark till bland annat nya bostäder, industrier och infrastruktur, samtidigt som regionen har bland de mest produktiva jordbruksmarkerna i Sverige. Detta har betydelse för livsmedelsproduktionen både regionalt och [...]

Jordbruket och självförsörjningen

2022-03-18|0 Comments

Den Goda Jorden har låtit Peter Einarsson ta fram en rapport över Sveriges självförsörjning av jordbruksprosukter "Jordbruket och självförsörjningen - Tre perspektiv på Sveriges importberoende". Sedan Sverige blev EU-medlem 1995 har nettoimporten av jordbruksprodukter vuxit snabbt och det svenska jordbrukets andel av livsmedelsförsörjningen har stadigt minskat. Det här var en förväntad effekt av den fria handeln inom EU, och väckte till en början inte mycket diskussion. Men idag ifrågasätts den [...]

Årsmöte 19 mars

2022-03-18|0 Comments

Den Goda Jordens årsmöte 2022 kommer att hållas lördagen den 19 mars kl 13 digitalt via Zoom. Årsmöteshandlingar 2022Kallelse årsmöte 2022 Ekonomisk rapport 2021 (ny version 2/3) Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsplan 2022 Föreningens stadgar

Upprop för återremittering av Framtidsplan 2050 i Halmstad

2022-03-14|1 Comment

Större hänsyn till naturen och klimatkrisen i Halmstads kommuns Framtidsplan 2050! Här kan du skriva på namninsamlingen för återremittering av Framtidsplan 2050. Framtidsplan 2050 stakar ut vägen in i framtiden för vår kommun. Många viktiga och ödesdigra vägval görs i planen som den ser ut idag. Enligt förslag i Framtidsplan 2050 kommer drygt 860 ha åkermark försvinna under asfalt och betong. Vi som samlat oss för detta upprop gör det [...]