Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Sveriges självförsörjningsgrad är lika med noll

2021-11-20|0 Comments

Ekonomagronomstudent Sara Adlers på SLU Ultuna skriver om Sveriges självförsörjningsgrad i en krönika i Jordbruksaktuellt. Saras examensuppsats är tänkt att handla om Sveriges självförsörjningsgrad. Hon vill undersöka vilka möjligheter som finns till att öka graden självförsörjning och hur det kommer sig att den är så låg i dag. Om eller när den så kallade krisen kommer ligger vi ju ganska risigt till har hon insett, och det i sig tycker [...]

Webbinarium: Exploatering av jordbruksmark, var ska vi låta samhället växa?

2021-11-11|0 Comments

Svefas experter och rådgivare, Emma Nilsson och Nathalie Byström går igenom den heta frågan avseende exploatering av jordbruksmark. Frågan har prövats ett flertal gånger i domstol under det senaste året och nu vill bland annat Jordbruksverket skärpa regelverket ytterligare. Under webbinariet kommer följande frågeställningar att beröras: - Vilka hinder finns kopplade till lagstiftningen i 3 kapitlet 4§ miljöbalken som säger att jordbruksmark är av nationell betydelse och ska skyddas från [...]

Bebyggd åkerjord för alltid förlorad

2021-11-04|0 Comments

Sveriges Radios matprogram Meny med Tomas Tengby handlade denna veckan om åkerjorden. Sveriges – och världens! – bästa åkerjord blir bostadshus, köpcenter och parkeringsplatser. Och vi kan aldrig få tillbaks den igen. Varför sker det? Och vad kan göras åt det?

Vi är fler än någonsin tidigare!

2021-11-03|0 Comments

Medlemsavgift för 2021 har nu betalats av 701 medlemmar. Så många betalande medlemmar har vi aldrig haft tidigare. År 2020 betalade 620 medlemmar medlemsavgift. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd. Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd krävs det många [...]

Bygge på åkermark

2021-10-24|1 Comment

Land Lantbruk publicerade i början av oktober en artikelserie under rubriken "Bygge på åkermark" Byggplaner hotar stora arealer bördig mark. I samhället Trönninge i Halmstad kommun planeras bostäder på 85 hektar högvärdig åkermark. Två bönder som påverkas ger sina synpunkter. "Omöjligt att inte växa på jordbruksmark". Kommunalråden i Halmstad, Jonas Bergman(M) och Jenny Axelsson (C) lämnar synpunkter på översiktsplaneringen i Halmstad och exploatering av åkermark. Så mycket mark har försvunnit [...]

Medlemsbrev oktober 2021

2021-10-18|0 Comments

Alla medlemmar som vi har en fungerande e-post till ska nu ha fått ett nytt medlemsbrev. Har du inte fått något medlemsbrev får du gärna skicka din e-postadress till oss. Övriga medlemmar får det om några dagar med posten, Du kan även ladda ned medlemsbladet här.