Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Medlemsbrev oktober 2021

2021-10-18|0 Comments

Alla medlemmar som vi har en fungerande e-post till ska nu ha fått ett nytt medlemsbrev. Har du inte fått något medlemsbrev får du gärna skicka din e-postadress till oss. Övriga medlemmar får det om några dagar med posten, Du kan även ladda ned medlemsbladet här.

Tillämpningen av 3 kap. 4 § miljöbalken vid planläggning

2021-10-14|0 Comments

Vår styrelseledamot Arne Joelsson har gjort en genomgång av det rådande rättsläget när det gäller domar i Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Sä här sammanfattar han rättsläget: Med ledning av de rättsfall som prövats i högsta instans kan konstateras att 3 kap. 4 § miljöbalken närmast är att betraktas som en förbudsregel med få undantag och att rättsläget har klarnat betydligt under de senaste åren och kan sammanfattas [...]

Den goda jorden behöver försvarsadvokater

2021-10-12|0 Comments

Lillvor Ivarsson i Rudskoga har skrivit en mycket bra insändare i Nya Kristinehamns-Posten. Människan är en konstig sort. Att vår framtida existens hänger på ett krympande matjordslager som är bara några decimeter tjockt, tycks inte bekymra så många, trots att larm och kriser avlöser varandra. Vi slår dövörat till och sågar flitigt vidare på den viktigaste grenen vi sitter på, när vi hänsynslöst bygger bort matjorden, en oersättlig resurs. Den [...]

Anders Samuelssons presentation på höstmötet

2021-10-09|0 Comments

Under vårt höstmöte på Berte Gård höll årets pristagare ur Anders Stenströms minnesfond ett föredrag. Nu kan du ta del av den powerpointpresentation som han använde vid sitt föredrag. Se presentationen här.

Jordkällarens hemlighet

2021-10-08|0 Comments

Den Goda Jorden har med hjälp av ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Varberg tagit fram en lärobok/sagobok för åldersgruppen 7-10 år. Boken heter "Jordkällarens hemlighet" och är författad av Torgerd Adolpsson och illustrerad av Kim Nilson, båda boende i Varbergs kommun. De har även tidigare samarbetat kring bland annat böckerna och spelet om Agata Skata. Vi har som ett villkor för bidraget från Sparbanksstiftelsen Varberg distribuerat klassuppsättningar med lärarhandledning till samtliga [...]

Ny rapport om exploatering av jordbruksmark

2021-10-06|0 Comments

Jordbruksverket har publicerat en ny rapport "Exploatering av jordbruksmark 2016-2020". Under perioden 2016 - 2020 exploaterades i Sverige drygt 3 000 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar ungefär 6 000 fotbollsplaner. Det är i samma storleksordning som de två föregående femårsperioderna. Störst exploatering har skett i Skåne. Byggande av bostäder är den främsta orsaken till att jordbruksmark exploateras. - När åkermark omvandlats till järnväg, hus eller asfalt går den sedan aldrig att [...]