Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

  • Kartbild över placering av anstalt.

50 ha av Sveriges bästa åkermark ska bebyggas

2023-01-09|0 Comments

I juldagarna kom besked att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd avseende detaljplanen för den planerade kriminalvårdsanstalten i Trelleborg och avslår därmed bland annat det överklagande som Den Goda Jorden skickade in. I och med att anstalten nu kommer att byggas innebär det att 50 hektar av Sveriges bästa jordbruksmark kommer att tas ur produktion för all framtid. Vi nådde inte hela vägen fram denna gången men samtidigt [...]

Överklagan Detaljplan Mörbylånga 5:12 m.fl.

2022-12-09|0 Comments

Den Goda Jorden uppfyller kraven på en ideell förening enligt 16 kap. 13 § miljöbalken som gör att vi har talerätt i planärenden. Detta gör det ibland möjligt att gå in med överklaganden. Arbetet med att skriva samman överklaganden sker oftast av engagerade medlemmar vilket skedde nu i veckan i ärendet om dom P 1191-22 gällande del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby Mörbylånga kommun. Överklagandet finns att läsa [...]

  • Bengt Svensson

Bengt har lämnat oss

2022-12-03|0 Comments

Idag nåddes vi av det tråkiga beskedet att vår vän, styrelseledamot och eldsjäl Bengt Svensson har lämnat oss efter en tids sjukdom. Bengt medverkade aktivt tillsammans med Anders Stenström i grundandet av Den Goda Jorden och har allt sedan dess bidragit med kunskap och stort engagemang i föreningen, ända fram till sin sista tid. Bengt tilldelades 2017 års pris ur Anders Stenströms minnesfond. Våra tankar går till Bengts familj. //Styrelsen

  • Skärmbild från Sveriges Riksdags hemsida, Miljöbalken 1998:808

Principiellt viktiga beslut från MÖD

2022-11-28|0 Comments

Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) tog i förra veckan två principiellt viktiga beslut angående solcellsanläggningar i Skåne. Den som avser att ta jordbruksmark ur produktion ska anmäla detta till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken . Undantaget är om det "prövas i annan ordning", till exempel av kommunen genom detaljplan eller bygglov. Länsstyrelserna har tidigare, med undantag av Länsstyrelsen i Skåne, inte ansett att mark som ska användas till [...]

  • Solcellspark Tvååker, Varberg

Stort intresse för solcellsparker på jordbruksmark

2022-11-05|0 Comments

Det kommer många nyhetsnotiser nu kring solcellsparker på åkermark. ATL - Lantbrukets Affärstidning skriver i sin artikel Osäkert rättsläge stoppar inte intresset för solcellsparker att "trots motstånd från länsstyrelser och osäkerheten om rättsläget tror solcellsbolagen på solcellsparker på jordbruksmark i framtiden". Länsstyrelser, Jordbruksverket och MSB framhåller alla vikten av att bevara jordbruksmarken men trots myndigheternas motstånd så fortsätter antalet ärenden om solcellsparker att slå rekord. Jordbruksaktuellt skriver i sin artikel [...]

  • Illustration Överklangande

Prövningstillstånd till MÖD

2022-11-02|0 Comments

Oftast hjälper vi som ideell förening till med sakkunskap och information när våra medlemmar är berörda av kommunala beslut och vill överklaga dessa. Ibland händer det dock att vi som ideell förening har direkt talerätt och då kan vi aktivt gå in med överklaganden. Föreningen har beslutat att gå vidare och överklaga två beslut av Mark och miljödomstolen i Växjö. Det gäller Trelleborgs kommun (Dalköpinge) och Karlshamns kommun (Elleholm). Detta [...]

  • Bild på åkerlandskap och vindkraftverk.

S.O.S. Sustain Our Soils – om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

2022-09-20|0 Comments

Vi har inte mer jord på jorden att odla upp. Tvärtom borde vi återföra stora jordbruksområden till sitt mer naturliga tillstånd av skog- eller gräsmark. Ur detta existentiella dilemma finns bara en väg ut: att få ut mer av mindre. Mer mat och mer mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Ett jordbruk som sätter stopp för läckage och erosion och som förvandlar luftens växthusgaser [...]

Landsbygdsdebatt om jordbruksmarken i Halland

2022-07-29|0 Comments

Inför valet ville Lokalt Ledd Utveckling Halland genomföra en Halländsk landsbygdsdebatt med länets riksdags- och regionpolitiker. Syftet vr att föra politiken närmare oss väljare och lära känna hur våra olika partier planerar för att utveckla Hallands och Sveriges landsbygder. En fråga som var uppe till diskussion var hur politikerna ser på exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Du kan ta del av diskussionen här 1.13.25 in i y0utube-klippet.