Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

Jordbruksmark på Öland hotad

2021-09-22|0 Comments

Signaturen Borgehagebor skriver i en insändare i Barometern om en ansökan om planbesked till Borgholms kommun som omfattar exploatering av brukningsvärd jordbruksmark för byggnation på 115 tomter. Läs hela insändaren här    

Års- och informationsmöte regionavdelning Skåne

2021-09-17|0 Comments

Den Goda Jordens regionavdelning Skåne bjuder in till Års- och informationsmöte Söndag den  3 oktober kl, 13.00 i LRF Skånes lokaler i Höör Program: 13.00         Årsmötesförhandlingar 14.00         Kaffe och smörgås serveras 14.30         Filmvisning Jorden vi ärvde - En glömd resurs? Information om vad som händer/är på gång i riksföreningen Presentation av barnboken mm              Frågor och diskussion om vår verksamhet.     [...]

Ny rapport om exploatering av jordbruksmark

2021-09-17|0 Comments

Jordbruksverket har publicrat en ny rapport "Exploatering av jordbruksmark 2016-2020". Under perioden 2016 - 2020 exploaterades i Sverige drygt 3 000 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar ungefär 6 000 fotbollsplaner. Det är i samma storleksordning som de två föregående femårsperioderna. Störst exploatering har skett i Skåne. Byggande av bostäder är den främsta orsaken till att jordbruksmark exploateras. - När åkermark omvandlats till järnväg, hus eller asfalt går den sedan aldrig att [...]

Ny dom i Mark- och miljööverdomstolen

2021-09-12|0 Comments

Mark- och miljööverdomstolen har i dagarna upphävt ytterligare en detaljplan och gett miljödomstolen i Vänersborg en knäpp på näsan. Så nu borde samtliga miljödomstolar borde vara uppdaterade. Motiveringen är intressant: "Mark- och miljööverdomstolen bedömer att kommunen inte har visat att samhälls intresset av att bygga bostäder i den norra delen av det nu aktuella planområdet uppfyller väsentlighetskravet i 3 kap. 4 § miljöbalken. Det saknas därför förut sättningar för att [...]

”Den ‘gröna’ staden Helsingborg klimathycklar när åkermark offras.”

2021-09-05|0 Comments

Ingrid Runsten skriver i en kolumn på Sydsvenskan om bristen på samarbete mellan de västskånska städerna när det gäller nyetableringar på åkermark.   Helsingborgs stad skriver ett avtal med Skanska och satsar på en stor utbyggnad av Väla med mer handel och småindustri, men framför allt med logistikbyggnader. Så offras ytterligare 75 hektar åkermark. De tre stora nordvästskånska kommunerna längs E6: Helsingborg, Ängelholm och Landskrona, tävlar med varandra om att [...]

Är det hållbart att bygga logistikcenter på jordbruksmark?

2021-09-02|0 Comments

Ronny Henningsson, före detta lantbrukare i Ängelholm, skriver i en debattartikel i ATL:   Har med intresse läst igenom Catenas redovisning angående företagets hållbarhetspolicy och .hur detta stämmer överens med den planerade exploateringen av Kärra 1:9 Ängelholms kommun där man planerar att bygga logistiklokaler.   Där redovisas mycket ingående hur företaget hanterar frågor såsom miljöcertifieringar, avfallshanteringar, arbetsmiljö med mera. Eller som Catena säger som sammanfattning: ”Med genomtänkta strategier och ett [...]

Årets pristagare är Anders Samuelsson

2021-08-21|0 Comments

Idag höll Den Goda Jorden ett efterlängtat medlemsmöte på Berte Gård i Slöinge! För många var det första gången vi kunde träffas utan en skärm emellan. Anders Samuelsson från Jönköpings kommun utnämndes till årets pristagare ur Anders Stenströms Minnesfond. Förutom en penningcheck fick Anders ett diplom med motiveringen: "Anders Samuelsson har i sin roll som ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun drivit frågan att inte exploatera åkermark. LRF:s kommungrupp initierade [...]

Vår åkermark måste bevaras

2021-07-22|0 Comments

Dagens samhälle publicrade den 22 juli följande debattartikel där Den Goda Jorden är en de sex som står bakom den. ”Vår åkermark måste bevaras” Åkermark tas ofta i anspråk när kommuner bygger nya bostadsområden eller köpcentrum. Det är hög tid att tänka i andra banor, skriver sex debattörer. Det finns många motstridiga intressen i samhället och det är politikens uppgift att göra rimliga avvägningar mellan dem. En del människor vill [...]