Den Goda Jorden är en ideell förening som ska arbeta för att förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

Vi arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

#dengodajorden

Hopp för åkermarken