Den Goda Jordens styrelse beslöt 2008-12-05 att inrätta en fond till Anders Stenströms minne. Grundplåten i fonden är gåvor som kommit in jämte det pris på 5000 kr som föreningen tilldelades 2008 av Hallands Naturskyddsförening. Gåvor till fonden kan lämnas via formulär på sidan Minnesgåva.

Fondens ändamål

Belöningar ur fonden tilldelas personer eller organisationer som i föreningens anda förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda åkermark från att blir förstörd för all framtid.

Fondens förvaltning

Fonden förvaltas av Den Goda Jordens styrelse. Om Anders Stenströms familj inte är representerad i Den Goda Jordens styrelse skall familjen utse en representant som deltar i beslut rörande fonden. Fonden skall granskas av föreningens revisorer. Dess tillgångar skall framgå av den Den Goda Jordens ekonomiska redovisning. Utdelade medel skall framgå av Den Goda Jordens verksamhetsberättelse.

Utlysningar

Projektbidrag

Personer, gärna yngre, eller organisationer kan söka anslag ur fonden för t ex forskning, faktasammanställningar, publicering av resultat, informationsmaterial/informationsåtgärder, aktivt arbete i samband med kommunala eller regionala plandokument.

Stipendier

Ur fonden går det även att söka stipendier för deltagande vid seminarier som berör frågor som ligger i linje med föreningens stadgar.
Stipendiet utgår som ersättning för anmälningsavgift och resekostnader, dock som högst 3 000 kronor. Motprestation består av en skriftlig rapport från seminariet.

Stipendier kan sökas hos styrelsen kontinuerligt under året.

Belöning

Den Goda Jorden delar i samband med sitt årsmöte ut en belöning till personer eller organisationer som i föreningens anda förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda åkermarken från att bli förstörd för all framtid.

Som medlem kan du fram till den 31 december till styrelsen lämna in motiverade förslag till mottagare av belöning ur minnesfonden.

Ansök om projektmedel

För att ansöka, fyll i Ansökan om projektmedel och posta till Den Goda Jorden. För att bättre kunna ta ställning vill vi att du även fyller i Bilaga till ansökan om projektmedel.

DGJ Minnesfond ansökan

DGJ Minnesfond ansökan bilaga

Pristagare

2011 Gunnel Bengtsson
2012 Anders Larsson
2013 Länsstyrelsen Skåne
2014 Kew Nordqvist och Mattias Andersson
2015 Elin Slätmo
2016 –
2017 Bengt Svensson
2018 Ändra vägförslaget Lösen – Jämjö
2019 Tord Karlsson och Kerstin Davidsson
2020 Jan Annerstedt
2021 Anders Samuelsson
2022 Tina-Marie Qwiberg samt Torgerd Adolphsson och Kim Nilsson