Hedra minnet av en person som gått bort genom en minnesgåva till Anders Stenströms minnesfond.
Det ger oss möjlighet att stödja de som arbetar för att även framtida generationer ska ha jordbruksmark att producera livsmedel på.

Du väljer själv hur mycket du vill ge och vi skickar ett fint gåvobevis digitalt till anhöriga eller begravningsbyrå. Det är praktiskt och bra för miljön.

Vi kan även skicka ett utskrivet gåvobevis, men då behöver vi en veckas framförhållning för att vara säker på att det kommer fram i tid till begravningen.

Tack för din gåva!