Projekt ”Översättning Hopp för jorden”
Den Goda Jorden har beviljats 10 000 kronor från KSLA, Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond för att ta fram en engelsk version av föreningens informationsskrift ”Hopp för jorden”.

Projekt ”Stad och land – Hand i hand”
Den Goda Jordens regionavdelning Skåne har av Leader MittSkåne beviljats 471 000 kronor för att genomföra projektet Stad och Land – Hand i Hand. I projektgruppen representeras föreningen av Hans Andersson och Torsten Winther. Som projektkonsulter kommer Maria Bohr Frank, Remarlöv och Anne Laxmar, Bjärred att fungera. Arbetet har påbörjats under hösten och kommer att fortgå fram till och med juni 2014.

Projektet Stad och Land – Hand i Hand ska arbeta för att skapa samarbete mellan landsbygdens aktörer och städerna i MittSkåne. Vi vill bygga broar för att underlätta exempelvis för odlarna på landsbygden att nå konsumenterna i städerna med sina grödor. Brobyggandet gör vi genom att föra samman människorna i exempelvis dialogmöten och kunskapsseminarium. Även träffar för företagare på landsbygden planeras.

Vi vill arbeta långsiktigt genom att fokusera på morgondagens landsbygdsbor, konsumenter och beslutsfattare – nämligen dagens skolungdomar. Detta gör vi genom att kommunicera med ungdomarna (främst niondeklassare) om den goda jorden och hur jordbruket fungerar och vilken vikt jorden har för människan. Vi vill också ta med ungdomarna ut på studiebesök på ett lantbruk.

Du kan följa projektet på facebook.

Anne Laxmar –jobbar med kontakten med skolor och ungdomar mm.
anne(at)laxmar.se tel 0733-147808
Maria Bohr Frank –jobbar med kontakten med företagare mm.
maria.bohr.frank(at)remmarlov.se tel 070-2985290

Här hittar du projektrapporten

Projekt ”Studieresor till Danmark”
Den Goda Jorden har av Sparbanksstiftelsen Öresund erhållit 50 000 kronor för att genomföra två studieresor till Danmark för studenter och kursledare vid SLU Alnarp och Malmö högskola. Projektledare är Daniel Andersson.
Slutrapporten hittar du här.

Projekt ”Bevara den goda åkerjorden”
Den Goda Jorden har med bidrag från LRF kraftsamling och med Lisa Germundsson på LRF Skåne som projektanställd under 2010 genomfört projektet ”Bevara den goda åkerjorden”.
Läs projektrapporten här.

Projekt ”Kontaktverksamhet med kommuner där det är viktigt att uppmärksamma de ansvariga för upprättande av kommunala översiktsplaner på att värna åkermarksresurserna.”
Den Goda Jorden har under 2009 genomfört projektet ”Kontaktverksamhet med kommuner där det är viktigt att uppmärksamma de ansvariga för upprättande av kommunala översiktsplaner på att värna åkermarksresurserna.” Projektet har finansierats med bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Lisa Germundsson på LRF Skåne har varit projektanställd för att utföra det praktiska arbetet.
Läs en sammanfattning av projektet här.