Den Goda Jordens årsmöte 2023 avhölls lördagen den 18 mars kl 13 på Alnarp.

Årsmöteshandlingar 2023
Kallelse Den Goda Jorden Årsmöte 2023
Ekonomisk sammanställning 2022 och budget 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023

Föreningens stadgar, reviderade 18 mars 2023