Den Goda Jordens årsmöte 2023 kommer att hållas lördagen den 18 mars kl 13 på Alnarp, lokal Västan i Agricum. (OBS att det står fel i brevet som har gått ut per post.)
Kallelse och dagordning kommer hem i brevlådan till alla våra medlemmar under v.9, övriga handlingar läggs ut här på hemsidan .

Länk till Zoom för att delta digitalt på årsmötet
https://slu-se.zoom.us/j/64373964434
Lösenord: 883829

Årsmöteshandlingar 2023
Kallelse Den Goda Jorden Årsmöte 2023
Ekonomisk sammanställning 2022 och budget 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023

Föreningens stadgar