Den Goda Jordens årsmöte 2021 kommer att hållas lördagen den 20 mars kl 13 digitalt via Zoom.

Årsmöteshandlingar 2021

Protokoll årsmöte 2020

Föreningens stadgar