Den Goda Jordens årsmöte 2022 kommer att hållas lördagen den 19 mars kl 13 digitalt via Zoom.
Anmälan om deltagande senast den 12 mars till Anne-Marie Lindén, Ängelholm 070 – 404 52 69 eller info@dengodajorden.se
Efter anmälan skickar vi ut en länk till mötet.

Årsmöteshandlingar 2022

Kallelse årsmöte 2022

Ekonomisk rapport 2021 (ny version 2/3)

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Föreningens stadgar