Den Goda Jordens årsmöte 2021 kommer att hållas lördagen den 20 mars kl 13 digitalt via Zoom.

Årsmöteshandlingar 2021

Kallelse årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk sammanställning 2020
med ny reviderad budget 2021, 17/3 -21

Verksamhetsplan 2021

Protokoll årsmöte 2021

Föreningens stadgar