I föreningens stadgar, § 2 Ändamål, står det att ”Den goda jorden ideell förening skall samla in och förmedla kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generation.

Den viktigaste delen i detta arbete är alla ni medlemmar ute i landets kommuner som aktivt arbetar med påverkansarbete på olika vis.

Som stöd i det arbetet finns här en kunskapsbank med rapporter, handledning och exempel i att överklaga planärenden och sammanställningar av rättsfall.

Föreningen har också tagit fram informationsfilmer tillsammans med Tina-Marie Qwiberg.