Ska vi glatt fortsätta att tuta och köra som om ingenting hänt?

Är det bättre att vänta och se än att nu söka möjligheter?

Är vi tillräckligt framsynta och intuitiva?

Är försiktighetsprincipen värd en tanke?

Är de endast marknadskrafterna som skall styra?

Krävs det inte ett långsiktigt ansvarstagande?

Åkermarken som resurs

Åkermarken är en livsnödvändig resurs som vi måste vårda väl för att den ska bevara sin bördighet inför kommande generationer!

Solen ger energi, med tillräcklig tillgång på vatten kan vi SKÖRDA mat, energi och råvaror.

Kommer åkermarken att räcka till allt detta! NEJ!

Det är häpnadsväckande att den viktigaste naturresursen inte är skyddad och inte finns med som ett av samhällets miljömål.

Några jämförande storheter: miljoner ton per år, avrundade. (2006)

2000 – världens spannmålsproduktion

400 – världens oljeväxtproduktion, soja 240, raps 60, palmoljor 60, bomull, lin mfl 40.

4000 – världens oljekonsumtion

60 – världens oljekonsumtionsökning

60 – världens etanolproduktion, brutto

5 – världens biodiesel produktion; ökar procentuellt mycket men i kvantitet lite jmf m olja.

5 – Brasiliens export av etanol

0,2 – Sveriges produktion av etanol år 2008 – råvara: 25 % av Sveriges veteskörd! Motsvarande 125 000 hektar åkermark!

Att ersätta oljan med biobränsle är en omöjlig upgift – eller?!