Hur överklagar jag en detaljplan?
ATL:s jurist Lisa Kylenfeldt svarar på frågan.
2019

Vägledning vid agerande i planärenden
Den Goda Jorden, 2019

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning
Var med och påverka den kommunala planeringen med hjälp av handledningen. Skriften riktar sig främst till de som har intresse av att delta och påverka vid den kommunala planeringen. Handledningen går igenom rättsreglerna på området, ger vägledning inför deltagande vid planprocesser och ger tips för sökning av information.
Naturskyddsföreningen, 2015

Handledning Externa köpcentrum.
En beskrivning av de grundläggande rättsliga kravreglerna, främst att ge vägledning och tips vad gäller samråd, yttranden och överklaganden.
Naturskyddsföreningen, 2012
– – – – – – – – – – – – – –

Samrådsyttrande över Trafikverkets förslag till ny stambana Hässleholm – Lund
Den Goda Jorden 2021
– – – – – – – – – – – – – –

Samrådsyttrande detaljplan Botkyrka

Den Goda Jorden 2021
– – – – – – – – – – – – – –

Yttrande över detaljplan i Trelleborg (fängelset)
Den Goda Jorden 2021
– – – – – – – – – – – – – –

Yttrande över detaljplan i Mörbylånga
Den Goda Jorden 2021
– – – – – – – – – – – – – –

Yttrande över detaljplan i Örebro
Den Goda Jorden 2021
– – – – – – – – – – – – – –

Yttrande över Framtidsplan 2050 i Halmstad
Den Goda Jorden 2021
– – – – – – – – – – – – – –

Yttrande över detaljplan Borgholm
Den Goda Jorden 2020
– – – – – – – – – – – – – –

Yttrande angående fördjupad översiktsplan i Laholm
Den Goda Jorden 2010
– – – – – – – – – – – – – –

Brev angående Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050.
Den Goda Jorden 2010
– – – – – – – – – – – – – –

Brev angående förslag till nya översiktsplan för Helsingborgs kommun.
Den Goda Jorden 2009