Tillsammans med filmare Tina-Marie Qwiberg har Den Goda Jorden tagit fram ett antal filmer kring Jorden vi ärvde.

Arbetet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationer.

Du som är medlem i Den Goda Jorden ideell förening kan använda detta material i publika sammanhang som ligger i linje med föreningens värdegrund. Den Goda Jorden ideell förening ska alltid anges som källa till materialet.

Jorden vi ärvde – Framtiden är redan här

Åkermarken är oerhört viktig

Jorden vi ärvde – En glömd resurs?

Jorden vi ärvde – En glömd resurs? (trailer)