Protester mot ny vägdragning i Jämjö.

Den 28 februari kallade Trafikverket till samrådsmöte i Jämjö med anledning om ett förslag till ny dragning av E22:an. Den nya vägdragningen kommer att ta jordbruksmark i anspråk vilket fått lokalbefolkningen att reagera, manifesterat i facebooksidan Ändra vägförslaget Lösen-Jämjö.

Så blir den nya E22, Blekinge Läns Tidning

Ett flertal medier rapporterade från samrådsmötet.
Sydöstran
ATL
Land Lantbruk
Blekinge Läns Tidning
Kvällsposten

Informationsträff Stad och land – Hand i hand

Inbjudan till en informationsträff kombinerad med en ”Workshop” inom leaderprojektet Stad och Land – Hand i hand.

När: Torsdag den 22 november klockan 18.00

Var: Stadshuset i Eslöv

Medverkande: Landskapsarkitektstudenterna Lisa Björk och Jonna Milton (www.urbankannibalism.blogg.se)

Program: Lisa och Jonna Presenterar sig själv och syftet med sitt arbete, där ”Stad och Land – Hand i Hand” ingår.
Sedan blir det grupparbete som går ut på att kartlägga deltagarnas bild av kommunen, vilka element man tycker är viktiga i landskapet.

Kaffe: Deltagarantalet är begränsat så vi vill ha en anmälan vem som kommer, även för fikats skull, senast tisdag den 20 november.
Först till kvarn………………
Anmälan: Till Torsten Winther, 0708 – 343 620 eller mail hasslesjo@spray.se

Av |2012-11-15T11:30:37+01:002012-11-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Diskussionsmöte – sammanställning av Skånes kommuners översiktsplaner

Strukturbild för Skåne bjuder in till ett diskussionsmöte om fortsatt arbete med den framtagna öp-sammanställningen. Hur
utvecklar och arbetar vi vidare med sammanställningen? vad har ni i kommunerna för idéer och önskemål? Hur ska vi långsiktigt arbeta med analyser och uppdatering av materialet? den 27 april bjuder vi in till diskussion om hur vi kan arbeta vidare med underlaget.

Tid: Fredagen den 27 april kl. 9.00 -11.00
Plats: St. Gertrud, Malmö

Programpunkter
Strukturbild för Skåne presenterar sammanställningen över Skånes kommuners översiktsplaner
Diskussion – Hur utvecklar och arbetar vi vidare med sammanställningen?
– vad har ni i kommunerna för idéer och önskemål?
– Hur ska vi långsiktigt arbeta med analyser och uppdatering av materialet?
– Hur önskar ni i kommunerna att sammanställningen ska användas?
– Hur kan sammanställningen praktiskt hanteras och hållas uppdaterad och aktuell?

Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 20 april.
vid frågor kontakta veronika Sörvik 040-675 32 47 eller Johanna Hellsten 040-675 32 54

Läs hela inbjudan här.

Av |2012-03-30T08:38:02+02:002012-03-30|Okategoriserade|0 kommentarer

Årsmöte söndag 4 mars i Eslöv

Den Goda Jorden ideell förening håller sitt årsmöte söndagen den 4 mars kl. 13.00 på Hotell Stensson, Stora Torg, Eslöv.

13.00 Årsmötesförhandlingar

13.45 Kaffe och smörgås serveras

14.15 Kommunala strategier för förtätning och hushållning av åkermark? Föredrag av Anders Larsson, SLU Alnarp.

Utdelning av belöning ur Anders Stenströms minnesfond.

Frågor och diskussion kring vår verksamhet

Årsmötesförhandlingar för Regionavdelning Skåne


Anmälan om deltagande senast den 28 februari till Berte Museum, Slöinge 0346 – 40513, Hans Andersson, Stehag 0413 – 34361, eller info@dengodajorden.se

Önskas lunch à 125 kronor på Hotell Stensson kl 12 meddela detta vid anmälan.

Av |2012-02-03T15:31:33+01:002012-02-03|Okategoriserade|0 kommentarer

Kommungruppsmöte i Halmstad

Den Goda Jordens kommungrupp har på Lizzies café mött ordföranden i kommunens nya Samhällsbyggnadsutskott, kommunrådet Henrik Oretorp (c). Oretorp berättade om sitt miljöengagemang och sade sig dela Den Goda Jordens ambition att så långt möjligt värna god åkermark. Men det är svårt att på kort sikt få till en förändring bland annat för att en stor del av planerade områden är just på sådan mark. Arbetet med en ny översiktsplan inleds med en delutredning om markanvändningen och kartering av olika markers kvalitet – i bästa fall i regional samverkan. På mötet diskuterades också hur gruppen kan medverka till att den nya skriften ”Hopp för jorden” blir läst av beslutsfattare, opinionsbildare, lärare och intresserade.

Av |2011-04-13T06:29:28+02:002011-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Protokoll från årsmötet

Den Goda Jorden ideell förening höll sitt årsmöte i Slöinge församlingshem den 6 mars. Vid mötet var 41 medlemmar närvarande. I anslutning till årsmötet delades belöning ur Anders Stenströms minnesfond ut till Gunnel Bengtsson. Som inbjuden talare till årsmötet talade Peter Einarsson utifrån temat ” Den svenska åkermarken i ett globalt perspektiv.”. Protokollet från Den Goda Jordens årsmöte hittar du här.

Av |2011-04-09T18:30:09+02:002011-04-09|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen