Under vårt höstmöte på Berte Gård höll årets pristagare ur Anders Stenströms minnesfond ett föredrag. Nu kan du ta del av den powerpointpresentation som han använde vid sitt föredrag.

Se presentationen här.