Den Goda Jorden ideell förening höll sitt årsmöte i Slöinge församlingshem den 6 mars. Vid mötet var 41 medlemmar närvarande. I anslutning till årsmötet delades belöning ur Anders Stenströms minnesfond ut till Gunnel Bengtsson. Som inbjuden talare till årsmötet talade Peter Einarsson utifrån temat ” Den svenska åkermarken i ett globalt perspektiv.”. Protokollet från Den Goda Jordens årsmöte hittar du här.