Den Goda Jordens kommungrupp har på Lizzies café mött ordföranden i kommunens nya Samhällsbyggnadsutskott, kommunrådet Henrik Oretorp (c). Oretorp berättade om sitt miljöengagemang och sade sig dela Den Goda Jordens ambition att så långt möjligt värna god åkermark. Men det är svårt att på kort sikt få till en förändring bland annat för att en stor del av planerade områden är just på sådan mark. Arbetet med en ny översiktsplan inleds med en delutredning om markanvändningen och kartering av olika markers kvalitet – i bästa fall i regional samverkan. På mötet diskuterades också hur gruppen kan medverka till att den nya skriften ”Hopp för jorden” blir läst av beslutsfattare, opinionsbildare, lärare och intresserade.