Den Goda Jorden ideell förening håller sitt årsmöte söndagen den 4 mars kl. 13.00 på Hotell Stensson, Stora Torg, Eslöv.

13.00 Årsmötesförhandlingar

13.45 Kaffe och smörgås serveras

14.15 Kommunala strategier för förtätning och hushållning av åkermark? Föredrag av Anders Larsson, SLU Alnarp.

Utdelning av belöning ur Anders Stenströms minnesfond.

Frågor och diskussion kring vår verksamhet

Årsmötesförhandlingar för Regionavdelning Skåne


Anmälan om deltagande senast den 28 februari till Berte Museum, Slöinge 0346 – 40513, Hans Andersson, Stehag 0413 – 34361, eller info@dengodajorden.se

Önskas lunch à 125 kronor på Hotell Stensson kl 12 meddela detta vid anmälan.