Kommungruppsmöte i Halmstad

Måndagen den 11 april kl 18.30 samlas Halmstads kommungrupp i Den Goda Jorden på Lizzies Café i Holm.

Kommunråd Henrik Oretorp (c), ordförande i kommunens nya samhällsbyggnadsutskott, har lovat att medverka under del av mötet.

Lizzie serverar kaffe/te och smör, bröd, pålägg och en kaka för 50,- till den som senast fredagen den 8/4 anmält sig till Bengt på 0346-40513,  info@dengodajorden.se eller till Dan Öjvind Gasstorp på 035-55043.

Av |2011-03-27T16:11:26+02:002011-03-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Årsmötesförhandlingarna 2011

41 medlemmar hade denna vackra vårdag tagit sig till Slöinge Församlingshem. Innan åresmötesförhandlingarna började gick vi ut till Anders Stenströms grav och hedrade honom med en fin blomma.  Majlis Persson läste en psalm och efter en tyst minut gick vi åter in i församlingshemmet.

Den Goda Jordens ordförande Hans Andersson hälsade alla välkomna och Börje Tönsgård valdes till årsmötets ordförande. Årsmötet flöt på bra och under punkten övriga frågor var det många medlemmar som hade värdefulla åsikter och tips på hur vi kan nå större framgång i vårt viktiga arbete. Styrelsen fick många uppslag att arbeta vidare med.

Efter mötet bjöds det på kaffe och macka med bröd ifrån Slöinges nya bageri, Solhaga Stenungsbageri.

Dagens föredragshållare var Peter Einarsson, författare till boken ”Räcker maten, räcker marken?”. Den handlar ”Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet”.

Under dagen samlade mötets deltagare ihop 436 kr till Minnesfonden.

Årsmötets protokoll kommer finnas på Berte Museum samt på hemsidan.

Foto: Daniel Stenström

Av |2011-03-08T09:32:35+01:002011-03-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Årsmöte söndag 6 mars

Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte söndagen 6 mars kl 13.30 i Slöinge församlingshem vid Slöinge kyrka. OBS! Lokalen.

Program:
13.30 Årsmötesförhandlingar.
Dagordning enligt stadgarna. Den finns under fliken Årsmöte, längst ned till vänster här på hemsidan.

14.15 Utdelning av belöning ur Anders Stenströms minnesfond.

14.30 Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

15.00 Den svenska åkermarken i ett globalt perspektiv.
Föredrag av Peter Einarsson, författare till den nyutkomna boken ”Räcker maten, räcker marken?”.

Frågor och diskussion kring vår verksamhet.

Verksamhetsberättelse, bokslut, budget och verksamhetsplan finns tillgängliga under sidan Årsmöte. De kommer även att delas ut vid årsmötet.

Anmälan om deltagande vid årsmötet senast 2 mars
till Berte Museum, Slöinge 0346 – 405 13 eller info@dengodajorden.se .

Tänk på samåkning. Vi hjälper dig gärna att hitta samåkningsmöjligheter.
Tåg anländer till Falkenberg från norr 12.39 och från söder 13.19.
Meddela oss i förväg vilket tåg ni anländer med så ordnar vi hämtning.
Välkommen!

Av |2011-02-24T10:00:47+01:002011-02-24|Okategoriserade|0 kommentarer

Besök hos ärkebiskop Anders Wejryd

Den Goda Jorden träffade den 11 oktober ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala. Föreningen representerades av ordförande Hans Andersson, vice ordförande Irene Oskarsson och kanslist Bengt Svensson samt tidigare styrelseledamoten Harry Linnér. Vid mötet deltog även ärkebiskopens miljöhandläggare Henrik Grape och Anders Öhlund från Svenska kyrkans internationella avdelning.

Vi fick möjlighet att presentera föreningen, vår syn på åkermarkens betydelse och diskutera kyrkans engagemang i frågan. Ärkebiskopen visade ett genuint intresse i frågan om åkermarkens bevarande och var väl påläst i ämnet.

Vi tyckte oss få en del positiva signaler från ärkebiskopen

– han skulle försöka väcka liv i ett tidigare samarbete mellan Svenska kyrkan,  Svenska Naturskyddsföreningen och LRF, nu kring åkermarken.

– han skulle lyfta frågan i egendomsnämndernas samverkansgrupp. Den Goda Jordens förhoppning är att kyrkan föregår med gott exempel och inte säljer åkermark för exploatering.

– han skulle arbeta för att ta fram gudstjänstmaterial med inriktning på att belysa den goda jorden.

Vi framförde även en förhoppning om att de skulle göra en uppdatering av det material som togs fram i Den Goda Jordens dialoggrupp i mitten av 90-talet.

Av |2010-10-15T17:10:55+02:002010-10-15|Okategoriserade|1 kommentar

Rapport från kommungruppsmöte i Halmstad

Föreningen Den Goda Jordens kommungrupp i Halmstad mötte några dagar före valet politiker från de nämnder som styr markanvändningen i kommunen. Flertalet ställde sig positiva till föreningens arbete för att stoppa urbaniseringen på åkermark. Kommunstyrelsens vice ordförande Gunnel Bengtsson (C) berättade exempelvis om sitt arbete med att få en regional samverkan, och kanske EU-stöd, till en bättre kartläggning av mark. Skeptisk till delar av Den Goda Jordens arbete ställde sig dock fastighetsnämndens ordförande Carl Gustaf Nilsson (M), som ville hävda äganderätten och menade att jordbrukets intresse får vägas mot andra samhällsintressen, till exempel möjligheterna att utveckla övrigt näringsliv.

Sedan de politiker som inte är medlemmar i Den Goda Jorden lämnat mötet beslöts utse Dan Öjvind Gasstorp, Barbro Majgren och Bruno Toftgård att skriva yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för staden.

Av |2010-09-29T15:58:57+02:002010-09-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Kommungruppsmöte i Halmstad

Tisdagen den 14 september kl 18.30 träffas vi på Plönninge Naturbruksgymnasium för att sparka liv i Halmstads kommungrupp i Den Goda Jorden.

Politiker och tjänstemän som jobbar med markfrågor i kommunen är också inbjudna.

Enkel fika till den som senast dagen före anmält sig till Bengt på 0346-40513 eller info@dengodajorden.se eller till Dan Öjvind Gasstorp 035-55043 .
Av |2010-09-11T18:57:30+02:002010-09-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Artikel med anledning av seminarium

Den Goda Jorden arrangerade seminariet ”Samhällsutveckling och dagvattenhantering” i Ängelholm igår. Helsingborgs Dagblad publicerade en artikel med titeln ”Ökade strömmar i Vegeå skapar erosion”.

När kommunerna bygger nytt påverkas omkringliggande marker och vattendrag. Hårdgjorda ytor som vägar och stora parkeringsplatser påverkar flödet av vatten.

Läs hela artikeln här.

Av |2010-06-15T16:24:13+02:002010-06-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Presentationer från seminariet Åkermarken – en ändlig resurs


Arne Joelsson och Irene Oskarsson

Vid seminariet Åkermarken – en ändlig resurs på Heagård i Halmstad den 28 maj visades en del powerpointpresentationer som vi presenterar här.

Program Åkermarken -en ändlig resurs, Heagård

Inledning av Arne Joelsson

Åkermarkens värde Kill Persson

LRF:s arbete Lennart Nilsson

Akermarken fysisk planering Sven-Olof Nilsson

Av |2010-06-13T07:17:04+02:002010-06-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Kvällsträff för Den Goda Jorden/Skåne

Den Goda Jorden Skåne ordnar kvällsträff !

Tätort kontra Landsbygd,

Anders Larsson, SLU Alnarp, landskapsarkitektur, är inbjuden att presentera ämnet och därpå följer diskussion.
Var?  Hvilan Utbildning i Åkarp
När?  Den 15 juni kl 19.00. Obs tiden!
Kaffe serveras.
Välkomna!
Hans Andersson     Herbert Falck        Maylis Persson     Torsten Winther
0704 – 40 15 37     0708 – 20 23 25  0706 – 26 30 57   0708 – 34 36 20
Av |2010-06-11T17:00:32+02:002010-06-11|Okategoriserade|0 kommentarer

Inbjudan till seminarium Samhällsutbyggnad och dagvattenhantering

Samhällsutbyggnaden har skett med god fart de senaste åren. Men hur påverkas våra vattendrag och dikningsföretag av att stora ytor hårdgörs? Välkomna till ett seminarium om hur samhällsutbyggnaden kan ske med mindre negativ påverkan på omkringliggande marken och vattendrag.

Vegeå är ett intressant exempel, eftersom omfattande utbyggnad har skett i form av flera köpcentrum och industriområden. Flödesmätningar finns sedan 1970-talet, och de visar hur den ökade andelen hårdgjord yta påverkat vattendraget. Under senaste tid har en av kommunerna börjat ställa krav på åtgärder för att ta hand om dagvattnet.

Tid och plats: måndag 14 juni kl 13.00 – 15.30, Hotel Erikslund, Ängelholm.
Därefter vidtar en timmes åvandring för att se följder i Vegeå av det ökade flödet.

Anmälan senast 8 juni till skanes.pf@lrf.se eller tel. 0413-55 90 05. Deltagandet är kostnadsfritt.

Medverkande:
Lars-Göran Persson, ordförande i Vegeåns vattendragsförbund. – Påverkan på Vegeå av hårdgjorda ytor.
Tilla Larsson, Jordbruksverkets vattenenhet, Alnarp – Så funkar lagstiftningen kring dikningsföretag.
Pär Persson, vattenexpert vid samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen – Hållbar dagvattenhantering i samhällsplaneringen.
Lars-Erik Vidarsson, NSVA – Så vill kommunerna arbeta med dagvattenhantering utanför städerna.

Välkomna!

Av |2010-06-05T08:10:26+02:002010-06-05|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen