Samtal söndag 7 oktober kl 15 på Galleri Vreta kloster, Bergs Källgård, Vreta Kloster:

Den goda staden – den goda jorden

Med historikern Sven Hellström m fl.

Om konflikten kring åkerjorden,

om historia, nutid och framtid,

bevara, bruka eller bygga?