Exploatering av jordbruksmark 2011-2015

Jordbruksverket presenterar idag rapporten ”Exploatering av jordbruksmark 2011-2015”. Rapporten visar att jordbruksmark exploateras i samma omfattning som tidigare. Den totala exploateringen åren 2011–2015 ligger på 2 916 hektar jämfört med den föregående perioden 2005-2010 då motsvarande siffra var 3 014 hektar. Störst areal jordbruksmark exploateras i Skåne – 672 hektar, Västra Götaland – 439 hektar…

Sista skörden

Det handlar om ett av våra viktigaste ekosystem och en förutsättning för vår överlevnad. Planetens jordar är hotade. Den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, det påverkar näringsinnehållet i vår mat och näringsbrist kan vara orsaken till det vi kallar välfärdssjukdomar. Vi tömmer vårt jordkonto på dess kapital när vi behöver det som allra mest. Utan…

Earth Soil Day 2017

On 20th April, the European coordination of People4Soil will send this open letter to the President of the EC Juncker, asking the European Commission to promote a framework directive on soil protection. I Europa finns det inte längre någon civilrättslig lag som skyddar marken. Att skydda marken med lagar är det huvudsakliga sättet att skydda…

MILA-mässan

Den Goda Jorden kommer även i år att finnas på plats med en egen monter på MILA-mässan i Malmö 16-18 februari. Kom och hälsa på oss i monter F:18. Vi vill gärna ha synpunkter på vårt arbete och förslag på hur vi ska arbeta framöver.

World Soil Day

Idag den 5 december är det World Soil Day. Mer material om World Soil Day hittar du här. Glöm inte att gå in och underteckna den europeiska namninsamlingen för ett bättre lagligt skydd för åkermarken. Pressmeddelande från People4Soil med anledning av World Soil Day.