Igenplanterad åkermark får inte odlas igen

Länstidningen Norr/Vimmerby Tidning publiceerade den 31 augusti artikeln ”Igenplanterad åkermark får inte odlas igen”.

 

Det råder stor brist på åkermark i regionen. När familjen Pettersson i Hult i Mariannelund hörde att Sveaskog skulle sälja mark samtidigt som de sökte ny mark att bruka, fick de beskedet att ingen mark såldes. Därefter beslutade Sveaskog att sälja ut skog, inte bara för att förstärka privata skogsbruk i glesbygden, utan också till kapitalstarka storstadsbor.

 

För att kunna fortsätta driva gården och kunna vidarutveckla den konkurrenskraftigt ansåg Susanne och Börje Petersson i Hult att de behövde mer mark.
– Det är mycket osäkert med arrendemark och speciellt med de regler som gäller för EU-stöd. Många ser hellre marken obrukad och de får ändå ut gårdsstöd, säger Susanne Petersson.

Igenplanterad mark
Bristen på åkermark är stor och därför började makarna titta på om det fanns några alternativ.
Mycket mark i regionen köptes på 1960-talet upp av det privata bolaget Bruzafors Hällefors.
Känslokallt ödelades därefter gårdarna och planterades igen med skog. Det så öppna landskapet och odlade marken beskogades.
– Min far var lantbruksnämndens ombud när de planterade igen. Det skulle inte vara något jordbruk i Sverige, säger Alf Tagesson.

Röta
Så speciellt bra skog har det inte […]

Av |2012-08-31T17:11:45+02:002012-08-31|Okategoriserade|0 kommentarer

Oenighet om åkermark när Lund ska växa

Sydsvenskan publicerade den 31 augusti artikeln ”Oenighet om åkermark när Lund ska växa”.

Kommunfullmäktige hoppas på över 4 000 nya lägenheter på tre år.

Under torsdagskvällen fick kommunen ett nytt program för mark- och bostadsförsörjning under 2013–2015. Förslaget innebär att 4 180 lägenheter kan börja byggas förutsatt att detaljplaner inte överklagas.

Med i programmet finns formuleringen att ”vid planering av nybebyggelse och etablering av verksamheter skall god åkermark undantas i största möjliga utsträckning”.

Åkermarken vill samtliga partier värna, men exakt vad som menades med det ledde till en lång ordväxling. Lars Bergwall (C) ville, efter en och en halv timmes debatt, att hela ärendet skulle gå tillbaka till kommunstyrelsen för vidare utredning av hur många bostäder som skulle kunna byggas om ingen åkermark alls tas i anspråk.

C krävde förklaring av V och MP på var nya lägenheter kan byggas om all jordbruksmark ska vara kvar.

– Någonstans kommer vi att bli tvungna att bygga på åkermark, sa Ronny Johannessen (M), som tänkte bland annat på dem som vill bygga villor.

SD efterlyste högre byggnader som en lösning på problemet.

– Stångby är ett skräckexempel på hur man kan misshushålla med god åkermark, sa Bo Kjellberg (SD) och avslutade med en fråga.

– Ska Lund växa i all oändlighet tills det inte finns […]

Av |2012-08-31T17:07:10+02:002012-08-31|Okategoriserade|0 kommentarer

Stopp för exploatering av åkermark i Aneby kommun

Miljöpartiet i Aneby har publicerat följande motion på sin webbsida den 23 augusti.

I vår tid har det blivit extra viktigt att vi bevarar den åkermark som finns. Allt för mycket åkermark har redan gått förlorad i Sverige och världen, exempelvis genom bebyggelse, asfaltering och miljöförstöring såsom jorderosion.
I framtiden kommer vi i Sverige inte att kunna förlita oss på import av livsmedel på samma sätt som idag. Stigande matpriser och minskad tillgång till billig fossil energi gör att vi i en högre grad behöver bli självförsörjande på livsmedel. Detta är något som uppmärksammas runtom i Sverige och i Malmöhus län har exempelvis länsstyrelsen nyligen lagt fram ett förslag om en nollvision för exploatering av värdefull åkermark.

I Aneby finns prima åkermark som kommer behövas för framtidens livsmedelsproduktion. För andra ändamål såsom bebyggelse finns stor tillgång till annan, attraktiv mark som ej är åkermark.

Vi i Miljöpartiet i Aneby föreslår därför att kommunen inför ett stopp för all exploatering av åkermark i annat syfte än för jordbruk.

Detta innebär vidare att vi yrkar på:

– att den upprättade detaljplanen för bebyggelse av småhus på nuvarande åkermark i Anebygårdsområdet upphävs.

– att inte den planerade exploateringen av åkermark för tomtavstyckning i Kieryd kommer till stånd.

Ett argument som […]

Av |2012-08-30T17:40:23+02:002012-08-30|Okategoriserade|0 kommentarer

Svensk åkermark försvinner

P1-morgon publicerade den 29 augusti ett inslag med rubriken ”Svensk åkermark försvinner

Potatisåkrar och vetefält blir asfalt och bostadsområden när städer och tätorter växer. Inom EU förvandlas närmare 300 hektar från jordbruksmark till vägar eller stadsbebyggelse varje dag. Vår reporter Sven Börjesson har besökt en bördig åker utanför Linköping där kommunen vill bygga bostäder. Ska utvecklingen ses som ett hot mot framtidens matförsörjning eller är det en förutsättning för att städer ska kunna växa?  Kew Nordqvist, (MP), och Lars-Ingvar Ljungman, (M), kommunalråd i Vellinge debatterar frågan.

Sveriges åkermark, reportage av Sven Börjesson

Åkermarks-debatt

Av |2012-08-30T08:28:59+02:002012-08-30|Okategoriserade|0 kommentarer

Seminarium – Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?

För fjärde året i rad anordnas i Halland ett seminarium där åkermarkens betydelse står i fokus. Allt fler röster höjs för att på något sätt ge åkermarken en ökad status och ett utökat skydd. Seminariet arrangeras av Den Goda Jorden, Länsstyrelsen i Halland och Laholms kommun i samarbete med övriga organisationer.

Under seminariet kommer Anders Larsson från SLU Alnarp att tala under rubriken ”Hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering”. Strukturbild Skåne kommer att presentera hur de hanterar frågan om åkermarken regionalt i Skåne. Avslutningsvis landar vi i Halland och presenterar processer som är på gång i länet.

Målgrupp: Förtroendevalda och berörda tjänstemän i halländska kommuner, Länsstyrelsen, Region Halland, berörda inom näringsliv, föreningar och organisationer.

Plats: Lögnäs Gård, Laholm

Tid: Fredag 5 oktober 2012 klockan 09.30-12.30

Mer info, program och anmälan här.

Av |2012-08-25T08:35:16+02:002012-08-25|Okategoriserade|0 kommentarer

Skydda åkermarken

Anders Åkesson, Miljöpartist från Malmö och regionråd i Region Skåne, skrev den 12 augusti blogginlägget ”Skydda åkermarken

Att skydda den Skånska åkermarken från fortsatt bebyggelse måste vara en hörnstenarna i alla de Skånska kommunernas detalj – och översktsplaner. Att fortsätta rulla ut karaktärsboende och villamattor på åkermark som överskådlig tid är helt obrukbar.

Det är nästintill ansvarslöst att fortsättà bygga på mark som vi vet kommer att behövas då vi blir allt fler samtidigt klimatet kommer göra mycket jordbruksmark globalt helt obrukbar. Det är helt nödvändigt med en nollvision för byggande på den Skånska åkermarken

Flera moderata kommunalråd i Skåne verkar anse att det kommunala självstyret är något som är något som högre makt instiftat och ingen kan ta ifrån dem. Dettà är något som visar sig vid tankar om byggande på åkermark och planerande av externa handelsplaceringar.

En klok urban politik skapar inte fler villamattor som ligger helt utanför kollektivtrafiknära läge. Detta genom att bygga på mark som framtidens generationer kommer behöva.

Av |2012-08-17T08:51:12+02:002012-08-17|Okategoriserade|0 kommentarer

Vem vill ha asfalt på tallriken?

På webbplatsen absolutagronom.se  ”Mötesplatsen för agronomer” skrev Brita ett inlägg den 7 augusti med rubriken ”Vem vill ha asfalt på tallriken?”.

Har precis kommit hem efter en liten minisemester i Skåne. Det blev flera fina utflykter, bland annat till ön Hven. Vi hyrde cyklar och for runt på ön mellan tjusiga stup, hav och vackra fält. Kornet doftade och rapsen var redo för tröskning. Det är inte heller så ofta man ser en fyr mitt i betfält och samtidigt har utsikt över havet!

Något som inte gjorde mig lika glad var att se det gigantiska logistikcenter som byggs utanför Landskrona (bild nedan). På skyltarna står det stolt att det kommer bli 100 000 kvadratmeter stort. Det betyder att det är minst 10 hektar åkermark som kommer bebyggas och som troligen inte kommer återställas till att producera mat. I Skåne finns Sveriges mest produktiva jordbruksmark. Många hävdar att det är bland den bästa åkermarken i världen. Just detta logistikcenter byggs inte på vilken mark som helst, det är frö- och växtförädlingsföretaget Weibulls gamla försöksmark som skötts med stor omsorg sedan början av 1900-talet. Då inga tunga […]

Av |2012-08-08T18:48:30+02:002012-08-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Den livsviktiga jorden

Håkan Wallander inleder sin bok ”Jord. Funderingar kring grunden för vår tillvaro.” med följande berättelse:

Under ett möte på universitetet i Bristol fick jag vara med om ett oväntat inslag i den annars strikta akademiska världen. Tabeller och grafer om tillståndet hos Europas jordar hade presenterats med modern PowerPoint-teknik, då en man med grått skägg och hemtovad ylleväst steg fram till talarstolen.

Han hade med sig ett äpple från sin trädgård, odlat helt utan bekämpningsmedel, och han tittade på oss med pliriga ögon. Äpplet fick representera jordklotet och han delade det mitt itu med sin kniv.

Den ena halvan blev haven som inte hade någon jord vi kan odla på. Han gav den till en av forskarna i publiken som genast började äta av den lite skorviga äppelhalvan.

Den kvarvarande halvan delades i två där den ena fick representera höga bergsområden och områden vid polerna där det inte heller går att odla för att det är för kallt. En åttondel fick bli människornas städer, vägar och förorenade områden som också gjort odling omöjlig.

Kvar fanns bara en sista åttondel. En tunn liten klyfta som han försiktigt skalade. När han höll upp den tunna remsan mellan tummen och pekfingret tittade han på oss med varna ögon […]

Av |2012-08-06T13:27:03+02:002012-08-06|Okategoriserade|0 kommentarer

Boktips: Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro

Håkan Wallander har skrivit boken ”Jord. Funderingar kring grunden för vår tillvaro.”  En intressant läsning för oss som är intresserade av åkermarken och vill veta mer om dess betydelse och innehåll.

Boken kan köpas här.

JordAtt jorden vi trampar på är en av de viktigaste förutsättningarna för livet på vår planet vet nog de flesta. Ändå bär den på hemligheter som inte ens den mest inbitne trädgårdsfantast kunde ana. Håkan Wallander, professor i markbiologi, vägleder oss till denna okända mångfald. Med berättarlust och välvalda illustrationer gör han jorden lite mindre obegriplig – och mycket mer spännande. 

Håkan Wallander är professor i markbiologi vid Lunds universitet. Han har besökt många spännande platser: regnskog i Sydamerika, öken i Afrika, glaciärer i Nordamerika och skog och tundra i Skandinavien. I boken vävs faktakunskapen ihop med berättelser från resor och olika vardagliga upplevelser. Ambitionen har varit att väcka intresse och lust för det som är så grundläggande för hela vår existens: jorden som vi odlar vår mat i och som ligger till grund för alla våra landbaserade ekosystem.

Av |2012-08-06T13:08:41+02:002012-08-06|Okategoriserade|0 kommentarer

En hållbar betraktelse av jorden

Det är viktigt att bevara god åkermark och ge bonden långsiktigt goda förutsättningar för att bruka den, skriver riksdagsledamoten Ola Johansson (C), Kungsbacka i en debattartikel i Hallands Nyheter den 4 augusti.

Medan regnet utanför slår mot rutan och vi hoppats på en soligare semestermånad längs Hallands stränder nås vi åter av rapporter om vad som på längre sikt händer med vårt klimat. Den Europeiska miljöbyrån EEA prognostiserar en större klimatförändring i Skandinavien än på andra håll i Europa, och fram till 2050 kommer genomsnittstemperaturen i Europa att vara 1,5 grader högre.

I Norra Sverige kanske till och med 2,5 grader och senare detta sekel förutspås så stora ökningar som 6 grader och 30 procent mera nederbörd än i dag. Till detta kan läggas följderna av nedsmälta glaciärer och polarisar. Profetior som förskräcker! Eller manar de tvärtom till handling?

Våra far- och morföräldrar avlades av de svenskar som inte emigrerat till Amerika. Befolkningsökning och missväxt på landbygden gjorde kring det förra sekelskiftet 1,3 miljoner svenskar till ”ekonomiska flyktingar”.

Genom att ta ny mark i bruk, genom utdikning, genom att rationalisera jordbruket med nya brukningsmetoder och mekanisering lyckades de vända utvecklingen och återskapa en levande landsbygd med bärkraftiga jordbruk som försörjde befolkningen som […]

Av |2012-08-04T18:41:44+02:002012-08-04|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen