Anders Åkesson, Miljöpartist från Malmö och regionråd i Region Skåne, skrev den 12 augusti blogginlägget ”Skydda åkermarken

Att skydda den Skånska åkermarken från fortsatt bebyggelse måste vara en hörnstenarna i alla de Skånska kommunernas detalj – och översktsplaner. Att fortsätta rulla ut karaktärsboende och villamattor på åkermark som överskådlig tid är helt obrukbar.

Det är nästintill ansvarslöst att fortsättà bygga på mark som vi vet kommer att behövas då vi blir allt fler samtidigt klimatet kommer göra mycket jordbruksmark globalt helt obrukbar. Det är helt nödvändigt med en nollvision för byggande på den Skånska åkermarken

Flera moderata kommunalråd i Skåne verkar anse att det kommunala självstyret är något som är något som högre makt instiftat och ingen kan ta ifrån dem. Dettà är något som visar sig vid tankar om byggande på åkermark och planerande av externa handelsplaceringar.

En klok urban politik skapar inte fler villamattor som ligger helt utanför kollektivtrafiknära läge. Detta genom att bygga på mark som framtidens generationer kommer behöva.