Håkan Wallander har skrivit boken ”Jord. Funderingar kring grunden för vår tillvaro.”  En intressant läsning för oss som är intresserade av åkermarken och vill veta mer om dess betydelse och innehåll.

Boken kan köpas här.

JordAtt jorden vi trampar på är en av de viktigaste förutsättningarna för livet på vår planet vet nog de flesta. Ändå bär den på hemligheter som inte ens den mest inbitne trädgårdsfantast kunde ana. Håkan Wallander, professor i markbiologi, vägleder oss till denna okända mångfald. Med berättarlust och välvalda illustrationer gör han jorden lite mindre obegriplig – och mycket mer spännande. 

Håkan Wallander är professor i markbiologi vid Lunds universitet. Han har besökt många spännande platser: regnskog i Sydamerika, öken i Afrika, glaciärer i Nordamerika och skog och tundra i Skandinavien. I boken vävs faktakunskapen ihop med berättelser från resor och olika vardagliga upplevelser. Ambitionen har varit att väcka intresse och lust för det som är så grundläggande för hela vår existens: jorden som vi odlar vår mat i och som ligger till grund för alla våra landbaserade ekosystem.