Sydsvenskan publicerade den 31 augusti artikeln ”Oenighet om åkermark när Lund ska växa”.

Kommunfullmäktige hoppas på över 4 000 nya lägenheter på tre år.

Under torsdagskvällen fick kommunen ett nytt program för mark- och bostadsförsörjning under 2013–2015. Förslaget innebär att 4 180 lägenheter kan börja byggas förutsatt att detaljplaner inte överklagas.

Med i programmet finns formuleringen att ”vid planering av nybebyggelse och etablering av verksamheter skall god åkermark undantas i största möjliga utsträckning”.

Åkermarken vill samtliga partier värna, men exakt vad som menades med det ledde till en lång ordväxling. Lars Bergwall (C) ville, efter en och en halv timmes debatt, att hela ärendet skulle gå tillbaka till kommunstyrelsen för vidare utredning av hur många bostäder som skulle kunna byggas om ingen åkermark alls tas i anspråk.

C krävde förklaring av V och MP på var nya lägenheter kan byggas om all jordbruksmark ska vara kvar.

– Någonstans kommer vi att bli tvungna att bygga på åkermark, sa Ronny Johannessen (M), som tänkte bland annat på dem som vill bygga villor.

SD efterlyste högre byggnader som en lösning på problemet.

– Stångby är ett skräckexempel på hur man kan misshushålla med god åkermark, sa Bo Kjellberg (SD) och avslutade med en fråga.

– Ska Lund växa i all oändlighet tills det inte finns en plätt jordbruksmark kvar.