Det är viktigt att bevara god åkermark och ge bonden långsiktigt goda förutsättningar för att bruka den, skriver riksdagsledamoten Ola Johansson (C), Kungsbacka i en debattartikel i Hallands Nyheter den 4 augusti.

Medan regnet utanför slår mot rutan och vi hoppats på en soligare semestermånad längs Hallands stränder nås vi åter av rapporter om vad som på längre sikt händer med vårt klimat. Den Europeiska miljöbyrån EEA prognostiserar en större klimatförändring i Skandinavien än på andra håll i Europa, och fram till 2050 kommer genomsnittstemperaturen i Europa att vara 1,5 grader högre.

I Norra Sverige kanske till och med 2,5 grader och senare detta sekel förutspås så stora ökningar som 6 grader och 30 procent mera nederbörd än i dag. Till detta kan läggas följderna av nedsmälta glaciärer och polarisar. Profetior som förskräcker! Eller manar de tvärtom till handling?

Våra far- och morföräldrar avlades av de svenskar som inte emigrerat till Amerika. Befolkningsökning och missväxt på landbygden gjorde kring det förra sekelskiftet 1,3 miljoner svenskar till ”ekonomiska flyktingar”.

Genom att ta ny mark i bruk, genom utdikning, genom att rationalisera jordbruket med nya brukningsmetoder och mekanisering lyckades de vända utvecklingen och återskapa en levande landsbygd med bärkraftiga jordbruk som försörjde befolkningen som åter börjat växa i Sverige. Vad de inte visste var att deras vedermödor skulle förändra landskapet på ett sätt som senare kritiserats och att de idag, bl a i politiken, skuldbeläggs för deras maskiner, handelsgödsel och växtskyddsmedel.

Centerpartiet grundades för 102 år sedan av bönder som önskade stå fria från stat och storkapital, för att kunna förvalta jorden så att den gav föda åt familjen, medan överskottet kunde säljas och ge en inkomst som gav deras barn bättre möjlighet till hälsa, utbildning och arbete utanför gården. För att kunna ge den möjligheten åt kommande generationer krävdes det att hela tiden bruka bättre för att få ut mera, utan att förbruka möjligheten för dem som kommer efter. Den förvaltartanken duger än idag för att beskriva den miljöpolitik som kommer till uttryck genom Centerpartiet, Sveriges gröna röst i politiken.

Åkermarken behövs för att producera säker, hälsosam mat. Det viktigaste är att ge bonden långsiktigt goda förutsättningar att bruka den, utan ytterligare restriktioner, skatter på handelsgödsel och drivmedel. Sverige behöver ett ökat skydd för den värdefullaste åkermarken, men vi behöver också kunna producera mera på den mark vi förfogar över.

Om vi bättre uppmärksammar och tar tillvara den höga kvalité som produceras i det vanliga miljövänliga svenska jordbruket kan vi också utveckla det ekologiska och få lov att smaka den godaste importmaten, på samma sätt som vi vill att utländska konsumenter ska uppskatta produkterna från Matlandet Sverige.

Klimatfrågan kan inte lösas enbart med säck och aska. En grön ekonomi som inkluderar den gröna näringen, företag, politik, myndigheter och medborgare ska vara en positiv drivkraft för oss och för kommande generationer.