För fjärde året i rad anordnas i Halland ett seminarium där åkermarkens betydelse står i fokus. Allt fler röster höjs för att på något sätt ge åkermarken en ökad status och ett utökat skydd. Seminariet arrangeras av Den Goda Jorden, Länsstyrelsen i Halland och Laholms kommun i samarbete med övriga organisationer.

Under seminariet kommer Anders Larsson från SLU Alnarp att tala under rubriken ”Hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering”. Strukturbild Skåne kommer att presentera hur de hanterar frågan om åkermarken regionalt i Skåne. Avslutningsvis landar vi i Halland och presenterar processer som är på gång i länet.

Målgrupp: Förtroendevalda och berörda tjänstemän i halländska kommuner, Länsstyrelsen, Region Halland, berörda inom näringsliv, föreningar och organisationer.

Plats: Lögnäs Gård, Laholm

Tid: Fredag 5 oktober 2012 klockan 09.30-12.30

Mer info, program och anmälan här.