Den Goda Jorden har skrivit två yttranden över detaljplaner i Laholms kommun.
Yttrande detaljplan Trulstorp
Yttrande detaljplan Mellby

Hallandsposten uppmärksammade föreningens båda yttranden med en artikel.