Jordbruksverket ifrågasätter gårdförsäljning

Land Lantbruk & Skogland publicerade den 12 december en artikel angående Jordbruksverkets överklagande av förvaltningsrättens beslut angående Malmö kommuns köp av Solnäs.

Jordbruksverket avslog ansökan om jordförvärvstillstånd men nu ger förvaltningsrätten Malmö stad rätt att köpa en 50 hektar stor jordbruksfastighet.

Domstolen anser, tvärtemot Jordbruksverket, att lagen tillåter en kommun att köpa mark även om behovet inte är fastställt i någon plan. Jordbruksverket överklagade omedelbart till kammarrätten.
– Vi tycker att ärendet har principiell karaktär och är viktigt. Jordbrukets intressen har inte beaktats. Spontana markuppköp av det här slaget riskerar att försämra möjligheterna att bedriva ett långsiktigt hållbart jordbruk, säger Lennart Gert på Jordbruksverket.

Läs hela artikeln här.

Av |2010-12-26T08:59:56+01:002010-12-26|Okategoriserade|0 kommentarer

God Jul och Gott Nytt År

Den Goda Jorden önskar alla medlemmar och alla som stödjer vårt arbete en riktigt god jul och ett gott nytt år. Regeringen och Länsstyrelsen i Skåne har gett oss två riktigt fina julklappar och vi ser med tillförsikt fram mot det nya året och vad det kommer att föra med sig.

Styrelsen för Den Goda Jorden ideell förening

Av |2010-12-24T09:29:47+01:002010-12-24|Okategoriserade|0 kommentarer

Regeringen stoppar Bäckdala

Skånska Dagbladet rapporterar idag denna glädjande nyhet.

Regeringen stoppar andra etappen av nya bostadsområdet Bäckdala. Därmed ser det inte ut att bli några fler villor över huvud taget på ett bra tag i västra utkanten av Eslöv. Beskedet kom sent på onsdagen: miljödepartementet går på samma linje som länsstyrelsen och river upp detaljplanen för Bäckdala 2, som skulle ha gett 65 nya villatomter.

Skälet är liksom tidigare det korta avståndet till närmaste jordbruk, som bedrivs av familjen Frank som överklagade planen i fjor.
– Det var en trevlig julklapp! säger Nils Frank när Skånskan ringer upp.

Han tycker att Eslöv mer eller mindre ignorerade värdet av god åkermark när de påbörjade planeringen av Bäckdala.
– Därför känns det bra att både länsstyrelsen och regeringen lyssnat på våra argument. För det handlar ju inte bara om vår familj utan om en principfråga, säger Nils Frank.

Läs hela artikeln här.

Av |2010-12-23T08:44:00+01:002010-12-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Seminarium i Alnarp 18 jan

Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv

Tid: tisdagen den 18 januari
Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU Alnarp

Hur möts jordbruks- och stadslandskapet, jordbrukaren och stadsbon? Hur kan dessa världar berika varandra i en nära framtid då odling och hållbarhet blir allt viktigare? Här får vi delar av svaret på frågan om hur våra städer kan växa utan att det sker på bekostnad av landet utanför, och hur bonden kan möta den urbana människans behov och krav i en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Ladda ner info här.
Anmälan senast den 11 januari.

Välkommen!

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Av |2010-12-19T14:04:55+01:002010-12-19|Okategoriserade|0 kommentarer

Länsstyrelsen avråder från att planera bebyggelse på jordbruksmark

Länsstyrelsen i Skåne län avråder Staffanstorps kommun från att bygga bostäder i Flackarp och Vallby. Orsaken är att den planerade bebyggelsen motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

– Vi vill bevara de öppna kulturlandskapen i Skåne och dessutom spara värdefull jordbruksmark, därför är vi kritiska till Staffanstorps planer, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.

Läs hela yttrandet här.

Av |2010-12-19T12:19:10+01:002010-12-19|Okategoriserade|0 kommentarer

Fler riksdagsmotioner

I riksdagen har tre motioner lämnats in under hösten med yrkande på bättre skydd av åkermarken.

Föreningens vice ordförande Irene Oskarsson(KD) har lämnat in motion 2010/11:C234 Skydd av åkermarken. Läs motionen här.

Betty Malmberg (M) motion 2010/11:C229 Ökande skydd av värdefull
jordbruksmark. Läs motionen här.

Tina Ehn m.fl. (MP) motion 2010/11:C362 Åkermarkens skydd och externa köpcentra. Läs motionen här.

Av |2010-12-14T09:26:20+01:002010-12-14|Okategoriserade|1 kommentar

Bygg klokt i Kumla

Torbjörn Ahlin, Centerpartiet, skriver följande i sin blogg den 1 december.

Kumla kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska vara vägledande för nybyggen och förändringar av den fysiska miljön. Ett tungt inslag i liggande förslag till översiktsplan är att bygga 800 (åttahundra) bostäder ute på slätten öster om centralorten i Sånnersta och Brånsta. Det handlar om villor men också radhus och parhus.

I Centerpartiet anser vi att detta är ett dåligt förslag. För mycket av bra naturresurser i form av god åkerjord förstörs. Vi ifrågasätter också storskaligheten som sådan. Vi anser dock att man mycket väl kan förtäta befintliga byrader och bygga villor utefter de befintliga vägarna i byarna.

Läs hela inlägget här.

Av |2010-12-07T17:44:47+01:002010-12-07|Okategoriserade|0 kommentarer

Kåseri om den goda jorden

Torsten Andersson kåsör i Hallands Nyheter publicerade den 6 december följande betraktelse.

Den goda jorden

I tv visades nyligen ett skrämmande program om öknar som breder ut sig och floder som torkar ut, om krympande odlingsmark och ännu fler svältande människomiljoner. Det skulle behövas ett jordklot till för att mätta alla knorrande magar. Redan står rostade skalbaggar och skorpioner på menyn i mänsklighetens desperata jakt efter mat. I fattiga afrikanska länder finns 1 miljon kineser, som odlar spannmål på inköpta jordar och skickar grödorna hem till Kina. Vad blir kvar åt afrikanerna, när börsen är tom?

Sunt förnuft säger oss att vi borde odla mat på varje kvadratmeter, men i stället läggs bördiga marker för fäfot eller göms under asfalt och betong. Att stödpengar betalas ut för icke-odlad mark avslöjar stolligheten i EU:s jordbruksbyråkrati.

Jag tänkte på detta när jag stod på natursköna Skrea backe och såg hur den goda jorden söderut har strimlats till smala remsor av motorväg och dubbelspår, av den gamla Kungsvägen från Karl XI:s dagar, av gammal E 6-väg och asfalterad cykelbana.   Familjejordbruk och hela byar längs hela Halland har skurits i bitar […]

Av |2010-12-07T17:34:49+01:002010-12-07|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen