Länsstyrelsen i Skåne län avråder Staffanstorps kommun från att bygga bostäder i Flackarp och Vallby. Orsaken är att den planerade bebyggelsen motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

– Vi vill bevara de öppna kulturlandskapen i Skåne och dessutom spara värdefull jordbruksmark, därför är vi kritiska till Staffanstorps planer, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.

Läs hela yttrandet här.