I riksdagen har tre motioner lämnats in under hösten med yrkande på bättre skydd av åkermarken.

Föreningens vice ordförande Irene Oskarsson(KD) har lämnat in motion 2010/11:C234 Skydd av åkermarken. Läs motionen här.

Betty Malmberg (M) motion 2010/11:C229 Ökande skydd av värdefull
jordbruksmark. Läs motionen här.

Tina Ehn m.fl. (MP) motion 2010/11:C362 Åkermarkens skydd och externa köpcentra. Läs motionen här.