Den Goda Jorden önskar alla medlemmar och alla som stödjer vårt arbete en riktigt god jul och ett gott nytt år. Regeringen och Länsstyrelsen i Skåne har gett oss två riktigt fina julklappar och vi ser med tillförsikt fram mot det nya året och vad det kommer att föra med sig.

Styrelsen för Den Goda Jorden ideell förening