Torbjörn Ahlin, Centerpartiet, skriver följande i sin blogg den 1 december.

Kumla kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska vara vägledande för nybyggen och förändringar av den fysiska miljön. Ett tungt inslag i liggande förslag till översiktsplan är att bygga 800 (åttahundra) bostäder ute på slätten öster om centralorten i Sånnersta och Brånsta. Det handlar om villor men också radhus och parhus.

I Centerpartiet anser vi att detta är ett dåligt förslag. För mycket av bra naturresurser i form av god åkerjord förstörs. Vi ifrågasätter också storskaligheten som sådan. Vi anser dock att man mycket väl kan förtäta befintliga byrader och bygga villor utefter de befintliga vägarna i byarna.

Läs hela inlägget här.