Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv

Tid: tisdagen den 18 januari
Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU Alnarp

Hur möts jordbruks- och stadslandskapet, jordbrukaren och stadsbon? Hur kan dessa världar berika varandra i en nära framtid då odling och hållbarhet blir allt viktigare? Här får vi delar av svaret på frågan om hur våra städer kan växa utan att det sker på bekostnad av landet utanför, och hur bonden kan möta den urbana människans behov och krav i en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Ladda ner info här.
Anmälan senast den 11 januari.

Välkommen!

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien