Land Lantbruk & Skogland publicerade den 12 december en artikel angående Jordbruksverkets överklagande av förvaltningsrättens beslut angående Malmö kommuns köp av Solnäs.

Jordbruksverket avslog ansökan om jordförvärvstillstånd men nu ger förvaltningsrätten Malmö stad rätt att köpa en 50 hektar stor jordbruksfastighet.

Domstolen anser, tvärtemot Jordbruksverket, att lagen tillåter en kommun att köpa mark även om behovet inte är fastställt i någon plan. Jordbruksverket överklagade omedelbart till kammarrätten.
– Vi tycker att ärendet har principiell karaktär och är viktigt. Jordbrukets intressen har inte beaktats. Spontana markuppköp av det här slaget riskerar att försämra möjligheterna att bedriva ett långsiktigt hållbart jordbruk, säger Lennart Gert på Jordbruksverket.

Läs hela artikeln här.