Rollup för mässor

Lagom till INTERFOOD-mässan i Göteborg tog föreningen fram en rollup som kan användas på mässor och utställningar. Vi kommer att ha en i Skåne och en på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge. Dessa kan lånas av kommungrupper vid lokala arrangemang.

Av |2009-05-31T09:07:10+02:002009-05-31|Okategoriserade|0 kommentarer

Inbjudan till seminarium – Den halländska åkerjorden – för en hållbar framtid!

Syftet med seminariet är att öka kunskapen och medvetandegöra vår åkermarks betydelse samt det globala sammanhanget. När det gäller naturresurser är vi i en tid då vi behöver tänka globalt och handla lokalt.
Bakgrund: Inom kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun finns en beredning för hållbar utveckling. Denna grupp har tagit initiativet till detta seminarium och i samverkan med undertecknade medarrangörer utformat innehåll och program.

Seminariet har tillkommit för att Falkenbergs kommun med flera organisationer vill hedra Anders Stenströms minne. Anders avled under 2008 och en av hans stora insatser var grundandet av den ideella föreningen DenGodaJorden, med målet att bevara den livsviktiga åkermarken för våra efterkommande
generationer. Anders fick Falkenberg kommuns miljöpris 2007 och tillsammans med DenGodaJorden Hallands Naturskyddsförenings Ginstpris år 2008.

Vi hoppas att detta seminarium blir ett årligt återkommande arrangemang där angelägna frågor belyses och diskuteras utgående från de nationella och regionala miljömålen.

Tid: 12.00–13.00 Slow Food-buffé i Slow Food-anda, 13.00-16.00 föreläsningar och reflektion.
Plats: Stadshuset i Falkenberg.
Kostnad: 300 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.

Sista anmälningsdag är 5 juni, Här hittar du mer information och anmälningsformulär via Region Hallands hemsida

Här hittar du inbjudan, program och anmälningsblankett i pdf-format.

Av |2009-05-21T16:39:01+02:002009-05-21|Okategoriserade|0 kommentarer

Ge åkermark skydd som riksintresse

Stora arealer av Europas bördigaste åkermark bebyggs i skånska kommuner. Ett sätt att stärka skyddet är att skapa möjlighet att klassa åkermark som riksintresse för jordbruk, skriver Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, Åsa Odell, ordförande i LRF Skåne och Fredrik Bonde, chefsjurist vid LRF i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 20 maj. Läs hela debattartikeln här.

Av |2009-05-21T07:34:32+02:002009-05-21|Okategoriserade|0 kommentarer

Öppet brev till miljöministern och jordbruksministern

Den värdefulla åkermarken behöver stärkt skydd i lag

Miljöprocessutredningen har haft i uppdrag att överväga frågan om åkermark som riksintresse. Utredningen har nyligen avgett sitt slutbetänkande (SOU 2009:45), och gör tummen ned för ett stärkt lagskydd av åkermark. Det innebär att problemet kvarstår: åkermark är det sämst skyddade markslaget i Sverige. Avgörandet ligger idag helt hos kommunerna, som främst ser till kortsiktiga ekonomiska intressen att öka invånarantal och industrietableringar. Stora områden annan mark omfattas av olika skydd; riksintressen, reservatsbildningar, med mera, och samtliga dessa har företräde framför åkermarken. Detta medför att bebyggelse trycks ut på åkermarken istället.

Föreningen Den Goda Jorden konstaterar att samhällets största utmaning i framtiden sannolikt blir att förse befolkningen med livsmedel, energi och material:

  • Jordens befolkning ökar, från dagens 7 miljarder till 9 miljarder år 2050.
  • Allt fler får högre materiell standard, vilket medför en större förbrukning av livsmedel, energi och material.
  • Vi behöver fasa ut användningen av fossil råvara, både för energiändamål och materialframställning.
  • Samtidigt finns risken att stora områden i världen inte kommer att kunna odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist på vatten.

För ytterligare bakgrund vill vi hänvisa till det material om åkermarken som inlämnades till miljöprocessutredningen av LRF.

Vi vill därför att ansvariga ministrarna miljöminister Andreas Carlgren […]

Av |2009-05-19T06:31:04+02:002009-05-19|Okategoriserade|0 kommentarer

Hot eller möjlighet?

Skall Malmö-Lund växa ihop och bilda en Megastad intill Öresund? I en sådan framtida utveckling ser en del en lockande vision medan den hos andra snarare väcker mardrömskänslor, när en bild framtonar av hur asfalt och betong utplånar stora delar av det sydsvenska odlingslandskapet.

Så inleds dagens ledare i Skånska Dagbladet. Läs hela ledaren här.

I dagens Skånska Dagbladet publiceras även en debattartikel från DenGodaJorden. Läs den här

Av |2009-05-15T14:40:06+02:002009-05-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Förtätning åkermarkens räddning?

Ett möjligt sätt att förhindra att alltför mycket åkermark tas i anspråk för exploatering är att förtäta befintliga städer. Istället för att låta dem sprida ut sig över intilliggande jordbruksmark utnyttjar man de områden i stadsmiljön som är outnyttjad.

Vill du sätta dig in i problematiken kommer två lästips.

Den hållbara staden är både tät och grön. Artikel ur Svenska Dagbladet 21 december 2008. Läs här.

Ytsnåla trafikanläggningar – del av en förstudie. Rapport från Trivector Traffic AB. Läs här.

Av |2009-05-14T14:54:16+02:002009-05-14|Okategoriserade|1 kommentar

Expansiva kommuner bakom skånsk megastad

Över 6 000 bostäder kan komma att byggas på åkermarken mellan Malmö och Lund. Expansionsplanerna hos Staffanstorps och Burlövs kommuner leder till ett sammanhängande storstadsområde i framtiden.

Det skriver Skånska Dagbladet i en artikel. Läs hela artikeln här.

DenGodaJorden har numera ett flertal kommungrupper i Skåne som protesterar mot utvecklingen. Du kan läsa mer om dem i följande artiklar som publicerats tidigare här på hemsidan.

Ny kommungrupp protesterar mot att exploatera åkermark
Tar strid för åkerjorden

Av |2009-05-11T19:59:48+02:002009-05-11|Okategoriserade|1 kommentar

Rapport från Centerns riksting

Centern har haft riksting 7-10 maj 2009 och behandlat hundratals frågor. Angående den goda jorden noteras följande:

Enligt snabbprotokollen för
Område 3 – Klimatpolitik som tillväxtkraft

5.4. Att kommunerna fortsatt ska ha huvudansvar i att avväga och hantera användningen av värdefull åkermark.
5.5. Att klassificeringen av åkermark i Sverige görs om och tar i beaktande fler värden än produktionskapacitet.
5.12. Att det görs en utredning i syfte att säkerställa den bästa marken för livsmedel och energiproduktion.

Ett yrkande från Lennart Pettersson (riksdagsman från Skåne) om möjlighet till lagstadgat skydd för värdefull åkermark avslogs. Likaså ett yrkande från Mattias Andersson (kandidat till EU-parlamentet) om grön skatt på exploatering av högklassig åkermark. Bland dem som också försökte försvara åkermarken märktes ombud från Halland.

Motargumenten var att förslagen skulle kunna inskränka på äganderätten och det kommunala planmonopolet. Argumenten framfördes bl a från Klas Vesterteg (partistyrelsen) och från Per Ankarsjö (Stockholmcentern).

Efter detta står det klart att vi måste jobba än hårdare för att förklara betydelsen av den goda jorden – även för dem som borde begripa det bäst.

Herbert Falck
styrelseledamot
DenGodaJorden

Av |2009-05-11T19:28:15+02:002009-05-11|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen