Bygg inte på kultur- och åkermark

Nya bostäder och andra byggnader bör byggas på områden som av hävd ansetts passa bättre för hus, till exempel mark med morän eller berggrund. Den åkermark som eventuellt måste ingå inom bebyggelseområdena bör företrädesvis användas till verksamhet som inte förstör marken i alltför hög grad, till exempel parker, kolonilotter och idrottsplaner. Det är viktigt att den vid behov lätt kan återställas till jordbruksproduktion.

All potentiell jordbruksmark kommer att behövas som åker- eller betesmark igen, eftersom många generationer fram­över ska fortsätta leva på vår jords begränsade yta.

Det är några av de synpunkter som förs fram i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.
Läs hela artikeln här.

De som skrivit artikeln är:
Hans Norman
professor em. i historia, Uppsala universitet
Susanne Johansson
agronomie doktor, Centrum för uthålligt lantbruk, SLU
Ingmar Messing
professor i markvetenskap, SLU
Peter Söderbaum
professor em. i ekologisk ekonomi, Mälardalens högskola, Västerås

Av |2009-05-02T07:42:26+02:002009-05-02|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen