Skall Malmö-Lund växa ihop och bilda en Megastad intill Öresund? I en sådan framtida utveckling ser en del en lockande vision medan den hos andra snarare väcker mardrömskänslor, när en bild framtonar av hur asfalt och betong utplånar stora delar av det sydsvenska odlingslandskapet.

Så inleds dagens ledare i Skånska Dagbladet. Läs hela ledaren här.

I dagens Skånska Dagbladet publiceras även en debattartikel från DenGodaJorden. Läs den här