Syftet med seminariet är att öka kunskapen och medvetandegöra vår åkermarks betydelse samt det globala sammanhanget. När det gäller naturresurser är vi i en tid då vi behöver tänka globalt och handla lokalt.
Bakgrund: Inom kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun finns en beredning för hållbar utveckling. Denna grupp har tagit initiativet till detta seminarium och i samverkan med undertecknade medarrangörer utformat innehåll och program.

Seminariet har tillkommit för att Falkenbergs kommun med flera organisationer vill hedra Anders Stenströms minne. Anders avled under 2008 och en av hans stora insatser var grundandet av den ideella föreningen DenGodaJorden, med målet att bevara den livsviktiga åkermarken för våra efterkommande
generationer. Anders fick Falkenberg kommuns miljöpris 2007 och tillsammans med DenGodaJorden Hallands Naturskyddsförenings Ginstpris år 2008.

Vi hoppas att detta seminarium blir ett årligt återkommande arrangemang där angelägna frågor belyses och diskuteras utgående från de nationella och regionala miljömålen.

Tid: 12.00–13.00 Slow Food-buffé i Slow Food-anda, 13.00-16.00 föreläsningar och reflektion.
Plats: Stadshuset i Falkenberg.
Kostnad: 300 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.

Sista anmälningsdag är 5 juni, Här hittar du mer information och anmälningsformulär via Region Hallands hemsida

Här hittar du inbjudan, program och anmälningsblankett i pdf-format.