Kommuner med den bördigaste åkermarken måste ta sitt ansvar och utgå ifrån åkermarken som en biologisk resurs och inte som en planresurs avsedd för byggnation. Det skriver Anna Hawkins, civilingenjör, Staffanstorp och Anders Rasmusson, agronom, Staffanstorp i en debattartikel i Skånska Dagbladet 17 maj. Läs hela debattartikeln här.