Centern har haft riksting 7-10 maj 2009 och behandlat hundratals frågor. Angående den goda jorden noteras följande:

Enligt snabbprotokollen för
Område 3 – Klimatpolitik som tillväxtkraft

5.4. Att kommunerna fortsatt ska ha huvudansvar i att avväga och hantera användningen av värdefull åkermark.
5.5. Att klassificeringen av åkermark i Sverige görs om och tar i beaktande fler värden än produktionskapacitet.
5.12. Att det görs en utredning i syfte att säkerställa den bästa marken för livsmedel och energiproduktion.

Ett yrkande från Lennart Pettersson (riksdagsman från Skåne) om möjlighet till lagstadgat skydd för värdefull åkermark avslogs. Likaså ett yrkande från Mattias Andersson (kandidat till EU-parlamentet) om grön skatt på exploatering av högklassig åkermark. Bland dem som också försökte försvara åkermarken märktes ombud från Halland.

Motargumenten var att förslagen skulle kunna inskränka på äganderätten och det kommunala planmonopolet. Argumenten framfördes bl a från Klas Vesterteg (partistyrelsen) och från Per Ankarsjö (Stockholmcentern).

Efter detta står det klart att vi måste jobba än hårdare för att förklara betydelsen av den goda jorden – även för dem som borde begripa det bäst.

Herbert Falck
styrelseledamot
DenGodaJorden