Stora arealer av Europas bördigaste åkermark bebyggs i skånska kommuner. Ett sätt att stärka skyddet är att skapa möjlighet att klassa åkermark som riksintresse för jordbruk, skriver Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, Åsa Odell, ordförande i LRF Skåne och Fredrik Bonde, chefsjurist vid LRF i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 20 maj. Läs hela debattartikeln här.