Vi måste bli självförsörjande

I Uppsala Nya Tidning den 30 januari skriver Alf Hanslöf debattartikeln ”Vi måste bli självförsörjande”.

Han skriver bland annat:
Att exploatera åkermark till vägar, bostäder, köpcentra, industribyggnader och lagerlokaler är oförståeligt ur ett längre hållbarhetsperspektiv. Det är häpnadsväckande att den viktigaste naturresursen inte är skyddad och inte finns med som ett av samhällets miljömål. Alternativ mark finns det gott om. Men ändå är det den bördiga jordbruksmarken som förvandlas till bostäder, köpcentra, vägar och parkeringsplatser.

Det kommer att uppstå en global livsmedelsbrist. I det läget behöver vi kunna vara självförsörjande och inte helt förlita oss på import, som vi gör nu. Sverige måste satsa mer på jordbruksnäringen än vad som görs i dag och naturresurser måste skyddas från ohejdad exploatering innan det är för sent.

Av |2013-01-31T14:13:37+01:002013-01-31|Okategoriserade|0 kommentarer

Asfalt går inte att odla

I Helsingborgs Dagblad den 28 januari skriver Carl Piper och Marianne Steneroth Sillén en replik ”Asfalt går inte att odla” till Gösta Hulthéns debattartikel ”Ingen motsättning” den 21 januari.

De skriver bland annat att det är hög tid att öppna ögonen för framtidens livsmedelsförsörjning. Kommande generationer får betala priset om vi blundar för dagens markanvändningskonflikter.

Skyddet av jordbruksmark och en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning är viktigt. Drygt 800 miljoner människor får i dag otillräckligt med mat. Samtidigt har jorden förlorat odlingsbar mark motsvarande den totala åkerarealen i USA de senaste 20 åren. FN-organet FAO beräknar att matbehovet i världen ökar med cirka 60 procent fram till år 2050. Sverige är inte självförsörjande på livsmedel, hälften av de livsmedel vi konsumerar importeras. Detta påverkar oss alla.

Av |2013-01-31T13:20:15+01:002013-01-31|Okategoriserade|0 kommentarer

Politisk enighet om starkare skydd av åkermark

I Land Lantbruk & Skogsland den 25 januari skrev Kerstin Davidsson ledaren ”Styrkeprov en iskall januaridag”.

Hon skriver bland annat:
Debatt kan så frön som får växa. Förra veckans hearing om livsmedelspolitiken med företrädare för sju av riksdagspartierna visade faktiskt att positioner har flyttats fram i flera viktiga frågor.

Politikerna på podiet var exempelvis rörande eniga om att något måste göras åt att mer än hälften av maten på kommuners och landstings tallrikar är importerad. Enighet över hela den politiska skalan rådde också kring ett starkare skydd mot exploatering av åkermark.

Det här är frågor som har diskuterats intensivt i lantbruksleden, och drivits av LRF och andra. Den politiska enigheten i de här frågorna kändes som ett genombrott och var ett av glädjeämnena vid mötet i Jönköping i förra veckan.

Av |2013-01-27T10:19:40+01:002013-01-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Striden om marken

I Lantbrukets Affärer publicerades den 25 januari artikeln ”Striden om marken”.

I artikeln efterlyser de i stället för lagstiftning frivilliga och lokala överenskommelser och nya modeller för att bevara åkermark. Det kan handla om avtal mellan markägare och kommun där kommuner som beslutar att inte bygga mer på åkermark – vilket gynnar fastighets­ägarna i staden – kan kompensera de stadsnära markägarna. I Malmö provas en intressant modell med en krans av vindkraftverk på den mark som ligger närmast stadsbebyggelsen, och som tillåter fortsatt brukande, förhindrar bebyggelse och även kompenserar markägarna med nya arrendeintäkter för verken.

Av |2013-01-27T10:07:30+01:002013-01-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Ta ansvar för odlingsmarken

I en insändare ”Ta ansvar för odlingsmarken” i Hallands Nyheter den 26 januari skriver Gustaf Bergenblock bland annat följande:

Varbergs kommunpolitiker talar gärna och varmt om närproducerad mat och helst skall den också komma från arealkrävande ekologisk odling. När det kommer till planärenden har man dock glömt att det behövs mark för odlingen och nästan alltid får odlingsmarken ge vika för gator, vägar och byggnader. Att man bifogar några vackra ord om att ta största möjliga hänsyn till odlingsmarken saknar i praktiken betydelse.

Vi i Den Goda Jorden tycker att detta är en alltför vanlig företeelse som gäller de flesta av Sveriges kommuner. Det är dags att kommunerna börjar ta ansvar för att vi har möjlighet att klara av livsmedelsförsörjningen även i framtiden. Det är hög tid att gå från vackra ord till handling.

Av |2013-01-26T15:24:28+01:002013-01-26|Okategoriserade|0 kommentarer

Jorden vi ärvde – Seminarium om åkermarken som en krympande resurs

Arealen åkermark minskar, i Sverige och i världen. Sedan 2010, och även dessförinnan, har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien engagerat sig i frågan om tillgången på odlingsmark. Efter en workshop med representanter för forskning och beslutsfattare fick Elin Slätmo, doktorand i kulturgeografi i Göteborg, i uppgift att sammanfatta och fördjupa resonemangen från mötet. Elins arbete resulterade i den gedigna skriften ”Jorden vi ärvde – den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv” (KSLAT nr 6, 2012). Skriften kan laddas hem som pdf eller beställas kostnadsfritt från eva.ronquist(a)ksla.se.

KSLA kommer att följa upp skriften och fortsätta arbetet genom ett seminarium på KSLA tisdagen den 12 mars på eftermiddagen. Seminariet är öppet för alla intresserade. Boka dagen och tipsa gärna andra intresserade – mer information och program följer!

KSLA kommer dessutom att följa upp seminariet med ett med åtgärdsfokuserat rundabordssamtal för särskilt inbjudna på förmiddagen den 13 mars. Till detta samtal bjuder vi främst beslutsfattare och politiker på olika nivåer. Hör av dig på en gång om du tillhör denna grupp och regelbundet handskas med markanvändningsfrågor, så ska vi försöka bereda plats.

Av |2013-01-23T12:45:18+01:002013-01-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Medlemsavgift 2013

För att bli medlem i föreningen för 2013, sätt in 200 kr för enskild och 300 för familj (samma postadress) på bankgiro 5365-3283. Glöm inte att fylla i telefonnummer och framförallt din e-postadress!

Av |2013-01-23T09:14:06+01:002013-01-23|Okategoriserade|0 kommentarer

Varför ställa åkermark mot logistik?

Under rubriken ”Ingen motsättning” skriver Gösta Hultén på Intelligent Logistik ett inlägg i Helsingborgs Dagblad den 21 januari att Skåne behöver både åkermark och logistikytor. Inlägget är ett svar på ett debattinlägget ”Gör all lantbruksmark i Skåne till riksintresse”, signerat Piper och Steneroth Sillén.

Hultén skriver bland annat: Men att ställa just de i sammanhanget få kvadratmetrarna som används för ny logistik mot Skånes cirka 200 miljoner kvadratmeter jordbruksmark, är feltänkt.

Ta DSV:s nya logistikanläggning vid motorvägen öster om Landskrona. Den ger cirka 550 nya jobb till staden och Helsingborgsregionen. Detsamma gäller övriga nya logistikanläggningar i större städer, som skapat tusentals nya jobb och dessutom är nödvändiga för landets varuförsörjning. I dessa varseltider är få nyinvesteringar mer jobbskapande än logistiketableringar. Det är därför kommunerna slåss om dem.

Vi i den goda jorden inser att det även behövs logistikanläggningar, men förstår inte varför de måste ligga på åkermark och som i fallet med DSV:s nya anläggning, på den absolut bästa åkermarken som finns att uppbringa i landet. Det finns mycket annan mark att placera dem på som inte är lämplig att odla på. Ska vi ha svenska jordbruksprodukter att transportera i framtiden måste vi vara varsamma med den åkermark vi har kvar.

Av |2013-01-22T19:26:03+01:002013-01-22|Okategoriserade|0 kommentarer

Global Outlook Future Competition for Land and Water

With an expected world population of 9 billion people in 2050, the global need for Food, Feed, Fibre and Fuel has become a matter of high political concern.

In order to satisfy the ever increasing needs of “the four Fs”, there will be a progressively severe competition for limited land and water resources.

This will be highlighted from four different perspectives:
· Agricultural policies over the past 40 years – three cases (Speakers: Alan Swinbank, UK; Bill Winders, USA; Philipp Aerni, Switzerland. Moderator: Mats Morell, Sweden)
· Opportunities and challenges for farmers, researchers and business in the agricultural sector (Speakers: Robert Thomson, USA; John Pickett, UK; Marit Paulsen, Sweden; Elisabeth Gauffin, Sweden. Moderator: Bo Andersson, Sweden)
· Opportunities and challenges in the forestry sector (Speakers: Sten Nilsson, Swede; August Temu, Kenya; Jintao Xu, China; Jan-Erik Nylund, Sweden. Moderator: Björn Lundgren, Sweden)
· From knowing to acting – paths to a sustainable future (Speakers: Jacques Diouf, Senegal; Paul Alan Cox, USA; Susan Baker, UK. Moderator: Johan Kuylenstierna, Sweden)

Date and time: Tuesday January 29 and […]

Av |2013-01-22T10:38:36+01:002013-01-22|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen