Länsstyrelsen i Skåne ger ut ett nyhetsbrev Miljömålsnytt vars senaste nummer är ett specialnummer med anledning av att de i slutet av förra året lanserade ett nytt åtgärdsprogram: Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016.

Miljömålsnytt hittar du här.