I Helsingborgs Dagblad den 28 januari skriver Carl Piper och Marianne Steneroth Sillén en replik ”Asfalt går inte att odla” till Gösta Hulthéns debattartikel ”Ingen motsättning” den 21 januari.

De skriver bland annat att det är hög tid att öppna ögonen för framtidens livsmedelsförsörjning. Kommande generationer får betala priset om vi blundar för dagens markanvändningskonflikter.

Skyddet av jordbruksmark och en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning är viktigt. Drygt 800 miljoner människor får i dag otillräckligt med mat. Samtidigt har jorden förlorat odlingsbar mark motsvarande den totala åkerarealen i USA de senaste 20 åren. FN-organet FAO beräknar att matbehovet i världen ökar med cirka 60 procent fram till år 2050. Sverige är inte självförsörjande på livsmedel, hälften av de livsmedel vi konsumerar importeras. Detta påverkar oss alla.