Arealen åkermark minskar, i Sverige och i världen. Sedan 2010, och även dessförinnan, har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien engagerat sig i frågan om tillgången på odlingsmark. Efter en workshop med representanter för forskning och beslutsfattare fick Elin Slätmo, doktorand i kulturgeografi i Göteborg, i uppgift att sammanfatta och fördjupa resonemangen från mötet. Elins arbete resulterade i den gedigna skriften ”Jorden vi ärvde – den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv” (KSLAT nr 6, 2012). Skriften kan laddas hem som pdf eller beställas kostnadsfritt från eva.ronquist(a)ksla.se.

KSLA kommer att följa upp skriften och fortsätta arbetet genom ett seminarium på KSLA tisdagen den 12 mars på eftermiddagen. Seminariet är öppet för alla intresserade. Boka dagen och tipsa gärna andra intresserade – mer information och program följer!

KSLA kommer dessutom att följa upp seminariet med ett med åtgärdsfokuserat rundabordssamtal för särskilt inbjudna på förmiddagen den 13 mars. Till detta samtal bjuder vi främst beslutsfattare och politiker på olika nivåer. Hör av dig på en gång om du tillhör denna grupp och regelbundet handskas med markanvändningsfrågor, så ska vi försöka bereda plats.