Under rubriken ”Ingen motsättning” skriver Gösta Hultén på Intelligent Logistik ett inlägg i Helsingborgs Dagblad den 21 januari att Skåne behöver både åkermark och logistikytor. Inlägget är ett svar på ett debattinlägget ”Gör all lantbruksmark i Skåne till riksintresse”, signerat Piper och Steneroth Sillén.

Hultén skriver bland annat: Men att ställa just de i sammanhanget få kvadratmetrarna som används för ny logistik mot Skånes cirka 200 miljoner kvadratmeter jordbruksmark, är feltänkt.

Ta DSV:s nya logistikanläggning vid motorvägen öster om Landskrona. Den ger cirka 550 nya jobb till staden och Helsingborgsregionen. Detsamma gäller övriga nya logistikanläggningar i större städer, som skapat tusentals nya jobb och dessutom är nödvändiga för landets varuförsörjning. I dessa varseltider är få nyinvesteringar mer jobbskapande än logistiketableringar. Det är därför kommunerna slåss om dem.

Vi i den goda jorden inser att det även behövs logistikanläggningar, men förstår inte varför de måste ligga på åkermark och som i fallet med DSV:s nya anläggning, på den absolut bästa åkermarken som finns att uppbringa i landet. Det finns mycket annan mark att placera dem på som inte är lämplig att odla på. Ska vi ha svenska jordbruksprodukter att transportera i framtiden måste vi vara varsamma med den åkermark vi har kvar.