Håll slätten fri från möbeljätten – Låt kulturlandskapet leva och frodas!

Bloggaren Erik Danielsson skrev den 28 november ett blogginlägg om IKEA:s planer på en ny stormarknad i Umeå. (Det är inte första gången som IKEA planerar att bygga nytt på den bästa åkermarken)

Beskedet om IKEA:s planer på en stormarknad i Umeå mottogs med glädje. Vi hoppas som konsumenter på ett större varuutbud. Baksidan kan dock bli att förutsättningarna för närodlat minskar. För om byggherren Kamprad får som han vill kommer företaget att lägga beslag på slätten för att ge plats åt möbeljätten. Den tar i anspråk en ytan som inte är obetydlig. Till en början kommer anläggningen att förbruka åkerareal motsvarande ca 22 fotbollsplaner eller 222 000 kvadratmeter ( 22 ha). Det skulle ske på bästa myllan mätt på våra breddgrader sett och där landhöjningen fortfarande gäller. Jorden har kvaliteter som gjort att staten (SLU) på närliggande marker bedrivit försök och utveckling av norrländsk trädgårds-, bär- och köksväxtodling. Nu tar västra länken den frilandsodlingens ytor. Och mer av den värdefulla jorden skulle försvinna när även andra handels-kedjor kräver att få etablera sig intill kundmagneten på slätten. Det hela riskerar att bli en koloss på lerfötter. Mängder av matjord skulle schaktas bort för att hårdgöra marker till byggnader, asfaltbeläggningar och parkeringar. […]

Av |2011-11-29T18:48:41+01:002011-11-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Jordbruksmark måste skyddas

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot från Östergötland och Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden i Linköping skriver idag en debattartikel i Östgöta Correspondenten.

Jordbruksmark är en knapp naturresurs, därför bör i första hand exploatering ske av icke jordbruksmark och i andra hand bör alltid den mark med lägst avkastning exploateras, skriver moderaterna Betty Malmberg och Stefan Erikson.

Sju miljarder människor i världen har en rätt att få äta sig mätta i dag – och i morgon. Tyvärr har inte alla den möjligheten. Alla bär vi ett gemensamt ansvar för att trygga matförsörjningen såväl i dag som för framtida generationer. Det krävs ett långsiktigt ansvarstagande för att trygga jordbruksmark samtidigt som jobb kan skapas i fler och växande företag inom de gröna areella näringarna. Ekonomisk tillväxt och miljöarbete går hand i hand.

Jordbruksmark är en knapp naturresurs som exploateras i snabb takt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har uttryckt oro för den rådande utvecklingen. Skyddet är svagt för jordbruksmark och mark som exploateras är för evigt förlorad. I Danmark klassas jordbruksmarken som riksintresse och motsvarigheten till våra länsstyrelser har vetorätt då det gäller frågor som rör exploatering av jordbruksmark. Norge har slagit fast en nationell målsättning om att spara jordbruksmarken. Ett stort ansvar vilar […]

Av |2011-11-29T18:41:26+01:002011-11-29|Okategoriserade|0 kommentarer

Ohållbart nyttjande av mark och vatten: ökat hot mot livsmedelsförsörjningen

I ett pressmeddelande presenterar FAO en ny rapport om tillståndet för naturresurser som utgör basen för matproduktionen

Omfattande förstörelse av och ökad brist på mark- och vattenresurser hotar viktiga matproduktionssystem i världen. Det innebär svårigheter med att kunna trygga livsmedelsförsörjningen för en befolkning på 9 miljarder år 2050, enligt en FAO-rapport som publiceras idag.

Rapporten om tillståndet för världens mark- och vattenresurser, State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW), noterar att livsmedelsproduktionen ökat betydligt de senaste 50 åren, men att “dessa vinster, på alltför många platser, har uppnåtts på bekostnad av de mark- och vattensystem som utgör basen för livsmedelsproduktionen”. Flera av dessa system riskerar idag ”en tilltagande försämring av sin produktiva kapacitet på grund av ett kraftigt befolkningstryck i kombination med ohållbara jordbruksmetoder”.

Ingen region går säker, sårbara system finns över hela världen, från Andernas högland till Centralasiens stepp, från Murray-Darlings avrinningsområde i Australien till de centrala delarna av USA.

Karta / tabell över hotade jordbrukssystem.

Rapporten pekar på att allteftersom världens naturresurser utarmas och effekterna börjar bli mer kännbara, kommer konkurrensen om mark och vatten att bli alltmer påtaglig. Detta innefattar konkurrensen mellan urbana och industriella behov, liksom inom jordbrukssektorn – mellan boskapsskötsel, livsmedelsgrödor, […]

Av |2011-11-28T17:44:24+01:002011-11-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Åker – till vad?

Ditt Parlament.se publicerar ett uppslag med TEMA Åkermark.

Riksdagsmannen som lyckades skydda åkermarken i Tranås. Vi ställde frågan: hur?

Ditt Parlament ställde några frågor till en riksdagsman från Tranås om åkermarkens betydelse och hur han lyckades skapa ett skydd i sin hemkommun. Klicka och möt Kew Nordqvist.

Lokal åkermark ur ett globalt perspektiv

Eftersom många länder, Japan, Sydkorea, Kina och Saudiarabien, inte klarar att producera den mat de konsumerar har de börjat köpa eller hyra jordbruksmark i i fattigare länder. När säljs svensk jordbruksmark till Kina?
Läs om lokal åkermark ur ett globalt perspektiv.

Åkermarken och möjligheterna

Den mest värdefulla åkermarken börjar bebyggas också i Sverige. Det är dags att fundera över om ökad förtätning, att använda redan hårdgjorda ytor.
Läs mer om åkermarken och möjligheterna.

Åkermark och lagtexten

Anders Larsson, områdeschef för svensk landskapsarkitektur, säger att åkermarken i Sverige har för litet skydd i lagtexten. Vad säger lagen om skydd av åkermark. Läs här.

Av |2011-11-28T08:14:26+01:002011-11-28|Okategoriserade|0 kommentarer

Malmö stad vann markmål

ATL publicerade den 23 november följande artikel.

Kammarrätten i Jönköping har avslagit Jordbruksverkets överklagan av Malmö stads förvärv av tre fastigheter i kommunen avsedda för möjlig exploatering.

Kommunen förvärvade de aktuella tomterna, Klagstorp 7:28, 7:5, 10:2 och 11:23, 2008 då man köpte den sammanlagda arealen på 48 hektar av Ester Nilsson för 21,5 miljoner kronor.

Kommunen anser att tomterna behövs för den fortsatta utbyggnaden av spårtrafiken i kommunen.
”Stor osäkerhet”

I sina skäl för överklagan har Jordbruksverket bland annat anfört att Malmö kommun inte tydligt nog pekat ut att området verkligen behövs för den kommunala expansionen och att ett förvärv skulle ”medföra en stor osäkerhet för jordbruket i området och möjligheterna att utveckla jordbruksföretag där.”

I oktober i fjol gav förvaltningsrätten i Jönköping, tidigare länsrätten, Malmö rätt att förvärva fastigheterna, ett beslut som då Jordbruksverket beslöt att överklaga till kammarrätten.

Kammarrätten har första hand prövat om 8 paragrafen i jordförvärvslagen utgör ett hinder för förvärv.

Kammarrättens dom går att överklaga till högsta förvaltningsrätten i Stockholm.

Av |2011-11-27T09:20:20+01:002011-11-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Bussresa till Grüne Woche i Berlin

Genom Vannarpsbussarna arrangeras en resa till Grüne Woche i Berlin 19-22 januari 2012.

Vi besöker Berlin mässan Grüne Woche som är en av Världens största mat mässor. Vi bor på hotell Ambassador centralt i Väst Berlin gångavstånd till Kurfürstendam, KAEWE, Europacenter.

Pris: 3.500:- enkelrum + 900:-
I priset ingår: Buss, överfarter, vägskatter, inträde till mässan, övernattning 3 nätter inkl frukost, middag dag 1 och 3, kvällstur i Berlin och guidad tur på lördag.

Betalning och bokning senast den 15 december till bankgiro 203-9543.
vid frågor kontakta Lars Ingvarsson 0417-21647, 0738-275705 eller lars.ingvarsson(a)sjobo.nu

Program:
Torsdag 19/1 Vi åker ifrån Lövestad kl 06.00, Sjöbo 06.15, Hörby 06.40 och Eslöv 07.15. Vi gör ett kort stopp för bussfika i Danmark innan vi kommer till Gedser. När vi kommer till Berlin checkar vi in på hotell Ambassador vid Wittenbergplats nära KADEWE. Kl 19.00 är det dags att åka till Brauhaus am Schloss för att äta middag, efter middagen åker vi en kvällstur i Berlin och ser när staden är upplyst.

Fredag 20/1. Efter frukost är det Mässan hela dagen till 18.00. Bussen lämnar och hämtar vid mässan.

Lördag 21/1 Vi får en guidad rundtur i Berlin och eventuellt ett studiebesök i Oranienburg på en gård. På kvällen går vi till en Bayerisch […]

Av |2011-11-19T17:26:09+01:002011-11-19|Okategoriserade|0 kommentarer

Civilisationens kris

På UR Play kan man nu se ett avsnitt av serien Världen – Civilisationens kris

Finns det ett samband mellan kriserna som skakar världen? Beror klimatförändringarna, finanskrisen och militarismen på ett globalt systemfel? Brittiske säkerhetsforskaren Nafeez Mosaddeq Ahmed menar att den enda möjligheten att hitta lösningar är att se sambanden mellan kriserna som hotar vår civilisation.

Se filmen här.

Får du problem med störningar en bit in i filmen kan åtgärda det så här.
Gör det medan programmet rullar.
Om du högerklickar mitt på programfönstret så kan du välja ”inställningar”.
I fliken ”Bildskärm” kryssar du bort ”Aktivera maskinvaruacceleration” och klickar på ”Stäng”.
Eventuellt behöver du även starta om datorn.

Av |2011-11-17T18:08:37+01:002011-11-17|Okategoriserade|0 kommentarer

För Lizzie är omtanke en självklarhet

Stefan Lundberg publicerade den 4 november ett reportage i Göteborgs Posten om Lizzie Nilsson en av föreningens drygt 500 medlemmar. I artikeln står bland annat:

Länge har hon också varit en hängiven anhängare till den ideella föreningen Den Goda Jorden som värnar om åkermarkens bevarande.

Hon berättar hur stämningen blev lite smått obehaglig då hon i samband med västkustbanans utbyggnad på 1980-talet reserverade sig mot ett beslut att dra fram dubbelspåret över bördig halländsk jordbruksmark.

– Då fick jag en del obehagliga telefonsamtal på kvällarna, säger Lizzie, som ändå tycker att hon gjorde rätt den där gången trots att tågförespråkarna vann och 200 tunnland odlingsmark gick till spillo.

– Vi blir allt fler människor på jorden och överallt kan man inte odla, så en dag kommer åkermarken att ta slut.

Läs artikeln här.

Av |2011-11-17T17:28:45+01:002011-11-17|Okategoriserade|0 kommentarer

Praktikplats för naturvetare vid Lunds universitet

Ett rikt odlingslandskap

Miljöbron Skåne är en ideell organisation som verkar som en länk mellan företag/kommuner och studenter. Vi har blivit kontaktade av Lunds kommun som behöver hjälp av studenter för att genomföra ett kortare projekt. Omfattningen är 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget utförs lämpligen av två studenter tillsammans.

På kommunkontoret i Lund arbetar drygt 160 medarbetare med att stödja politiska nämnder och andra förvaltningar/verksamheter i kommunen. Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet bedriver strategiskt arbete för hållbar utveckling och samordnar bland annat kommunens insatser för att nå de 16 nationella miljömålen. Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet har idag cirka 15 medarbetare.

LundaEko – Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling – består av tre delar, varav en är måldelen som utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen. I måldelen formuleras lokala miljömål som Lunds kommun siktar mot samt åtgärder som ska leda till respektive mål. För att ta fram nya mål inom programmet krävs att man tar fram statusrapporter inom diverse miljökvalitetsmål.

Ungefär 50 % av Lunds kommuns yta bestå av åkermark. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Natur- och kulturvärdena i dagens […]

Av |2011-11-16T20:17:48+01:002011-11-16|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen