Ditt Parlament.se är en ny Webbtidskrift för Trelleborg som även trycks i en mindre upplaga. I första numret ges problematiken kring exploatering av åkermarken ett helt uppslag.

Läs hela tidningen här.