Bloggaren Erik Danielsson skrev den 28 november ett blogginlägg om IKEA:s planer på en ny stormarknad i Umeå. (Det är inte första gången som IKEA planerar att bygga nytt på den bästa åkermarken)

Beskedet om IKEA:s planer på en stormarknad i Umeå mottogs med glädje. Vi hoppas som konsumenter på ett större varuutbud. Baksidan kan dock bli att förutsättningarna för närodlat minskar. För om byggherren Kamprad får som han vill kommer företaget att lägga beslag på slätten för att ge plats åt möbeljätten. Den tar i anspråk en ytan som inte är obetydlig. Till en början kommer anläggningen att förbruka åkerareal motsvarande ca 22 fotbollsplaner eller 222 000 kvadratmeter ( 22 ha). Det skulle ske på bästa myllan mätt på våra breddgrader sett och där landhöjningen fortfarande gäller. Jorden har kvaliteter som gjort att staten (SLU) på närliggande marker bedrivit försök och utveckling av norrländsk trädgårds-, bär- och köksväxtodling. Nu tar västra länken den frilandsodlingens ytor. Och mer av den värdefulla jorden skulle försvinna när även andra handels-kedjor kräver att få etablera sig intill kundmagneten på slätten. Det hela riskerar att bli en koloss på lerfötter. Mängder av matjord skulle schaktas bort för att hårdgöra marker till byggnader, asfaltbeläggningar och parkeringar. Det blir inte hållbart.


Läs hela inlägget här.