Ditt Parlament.se publicerar ett uppslag med TEMA Åkermark.

Riksdagsmannen som lyckades skydda åkermarken i Tranås. Vi ställde frågan: hur?

Ditt Parlament ställde några frågor till en riksdagsman från Tranås om åkermarkens betydelse och hur han lyckades skapa ett skydd i sin hemkommun. Klicka och möt Kew Nordqvist.

Lokal åkermark ur ett globalt perspektiv

Eftersom många länder, Japan, Sydkorea, Kina och Saudiarabien, inte klarar att producera den mat de konsumerar har de börjat köpa eller hyra jordbruksmark i i fattigare länder. När säljs svensk jordbruksmark till Kina?
Läs om lokal åkermark ur ett globalt perspektiv.

Åkermarken och möjligheterna

Den mest värdefulla åkermarken börjar bebyggas också i Sverige. Det är dags att fundera över om ökad förtätning, att använda redan hårdgjorda ytor.
Läs mer om åkermarken och möjligheterna.

Åkermark och lagtexten

Anders Larsson, områdeschef för svensk landskapsarkitektur, säger att åkermarken i Sverige har för litet skydd i lagtexten. Vad säger lagen om skydd av åkermark. Läs här.