Den goda jorden under attack

Jönköpings kommun växer i alla väderstreck och skjuter bönderna framför sig. Från 125 000 till 150 000 invånare är målet för Jönköpings kommun.


Mer än 17 hektar av marken som Henrik Svensson brukar i Labbarp, Bankeryd, riskerar att exploateras. Foto: Tomas Magnusson

Den bästa åkermarken används till att bygga bostäder och industrier på i kommunen som har en befolkningstillväxt på 1000 personer per år.
– Jönköping har en lång, men kanske inte så stolt, tradition av att bygga på åkermark, säger Henrik Svensson på Labbarps gård i Bankeryd.

Så inleds en artikel i ATL den 14 maj.

Läs hela artikeln här

I samma tidning kan man även läsa följande artikel

Jönköping bygger på den bästa marken

Jönköpings kommun har som målsättning att hushålla med åkermarken, men väljer trots det att exploatera jordbrukstäta områden.

– Vi har mycket skog i vår kommun, men just kring staden ligger mycket åkermark. Vi kan ju inte bygga nytt tre mil utanför staden bara för att spara jordbruksmark. Och likaså är skogsbruket av sämre bonitet där. Men det är ju […]

Av |2010-05-15T08:38:38+02:002010-05-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050

Vellinge kommun kallar till Programsamråd

Översiktsplanen redovisar mål och riktlinjer för användning, utveckling och bevarande av mark, bebyggelse och vatten. Programmet presenterar vision, målbilder samt utkast på framtida markanvändning.

Mer om översiktsplanen

På ett programsamråd kan du ta chansen att påverka och bidra med din kunskap i detta tidiga skede i planprocessen. Varmt välkommen!

Informations- och samrådsmöten för respektive kommundel äger rum:

Vellinge – den lilla lantliga staden på Söderslätt:
Måndagen den 24 maj kl 18:00 Fullmäktigesalen, kommunhuset, Vellinge.

Hököpinge, Gessie samt jordbrukslandskapet – växande byar på slätten omgivna av den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar:
Onsdagen den 26 maj kl 18:00 Lorensdals Teater.

Höllviken, Ljunghusen, Räng sand – den nya staden i skogen vid stranden:
Torsdagen den 27 maj kl 18:00 Matsalen på Ljungenskolan, Ljunghusen.

Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie – byarna i backarna utmed järnvägen:
Tisdagen den 8 juni kl 18:00  Matsalen på Ingelstad skola.

Skanör, Falsterbo – små historiska tvillingstäder vid stranden och heden:
Onsdagen den 21 juni kl 18:00 Falsterbo församlingshem, Skoltorget, Falsterbo.

Programmet finns under tiden 17 maj – 31 juli 2010 tillgängligt på biblioteket i Skanör, Höllviken, Vellinge och Västra Ingelstad samt på kommunhuset i Vellinge, Norrevångsgatan 3.

Av |2010-05-13T07:53:04+02:002010-05-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Finska Bondbloggen uppmärksammar DGJ

Bondbloggen i Finland har uppmärksammat vår förening och vårt arbete för att skydda åkermarken. De skriver så här:

Bevarande av odlingsbar jord är nåt som börjat engagera en del mänskor de senaste åren. All mark duger inte att odla i och vi handskas ganska vårdslöst med den lilla del som faktiskt duger till livsmedelsproduktion. Runt om i världen har miljontals hektar som hade kunnat producera mat istället blivit bostadsområden, köpcentra och industriområden. I Sverige finns en förening som heter Den Goda Jorden som jobbar kring just de här frågorna. Namnet till trots är det inte en förening för ekoodlare eller miljökämpar, deras fokus ligger istället på samhällsplanering och på att bevara åker som åker för att säkra livsmedelstillgången för kommande generationer.

Av |2010-05-13T07:47:43+02:002010-05-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Positiva signaler från Halmstad

I en artikel från Hallandsposten 3 maj skriver de bland annat följande.

Det kommer att behövas minst 6 500 nya bostäder i Halmstad fram till år 2030. Den fördjupade översiktsplanen innehåller utbyggnadsmöjligheter för cirka 9 800 bostäder och 500 hektar verksamhetsyta.

– Framför allt handlar det om att förtäta innanför stadens gränser och blanda bostäder, lättare verksamheter och service, så att transportbehoven minskar. Det är ofta mer försvarbart än att exploatera fin åkermark i områden som till exempel saknar gator, vatten och avlopp, säger arkitekten Mattias Bjellvi på kommunens stadskontor.

…..

Med start i sommar kommer det att bli möjligt för allmänheten att tycka till om den fördjupade översiktsplanen och transportplanen, bland annat i samband med öppna möten på biblioteket.

Av |2010-05-12T15:20:00+02:002010-05-12|Okategoriserade|0 kommentarer

Medlemsmöte i Halland

Inbjudan till medlemsmöte
för hallänningar i Den Goda Jorden

Måndag 24 maj kl 18

Berte Museum – Livet på landet
(vid motorvägsavfart 48, Slöinge)

  • Presentation av vad som händer i föreningen.
  • Vad händer i de halländska kommunerna?
  • Vägledning för bildande av kommun-/regiongrupper.
  • Vad kan vi i styrelsen göra för kommungrupperna?
  • Hur går vi vidare med arbetet i kommungrupperna?

Vi bjuder på fika.

Den Goda Jorden ideell förening
Bengt Svensson, Olof Bågenholm och Daniel Stenström

Anmälan senast 21 maj till
0346 – 405 13 eller info@dengodajorden.se

Av |2010-05-05T19:43:34+02:002010-05-05|Okategoriserade|0 kommentarer

Konferensrapport Konkurrensen om vår odlade jord

Rapporten från KSLA:s akademisammankomst 11 mars ”Konkurrensen om vår odlade jord” har följande innehåll:

Välkommen – bakgrund och inledning
Olle Marklund, Allmänna avdelningens ordförande, KSLA

Forslag til ny jordvernlov. Bakgrunn og forventede effekter

Hildegunn Gjengedal, politisk rådgivare i Landbrugs- og Matdepartementet, Norge

Bevarande av svensk åkermark – olika policyperspektiv
Lars Olsson, departementsråd för Skogs- och Lantbruksenheten, Jordbruksdepartementet, Sverige

Varför går åkermark över till annan användning?
Marie Stenseke, universitetslektor, Göteborgs Universitet

Behöver vi svensk matjord och i så fall varför?
Peter Edling, lantbrukare och tidigare ordförande i KSLA:s Jordbruksavdelning

Diskussion

Läs hela rapporten här.

Av |2010-05-05T06:11:00+02:002010-05-05|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen