Vellinge kommun kallar till Programsamråd

Översiktsplanen redovisar mål och riktlinjer för användning, utveckling och bevarande av mark, bebyggelse och vatten. Programmet presenterar vision, målbilder samt utkast på framtida markanvändning.

Mer om översiktsplanen

På ett programsamråd kan du ta chansen att påverka och bidra med din kunskap i detta tidiga skede i planprocessen. Varmt välkommen!

Informations- och samrådsmöten för respektive kommundel äger rum:

Vellinge – den lilla lantliga staden på Söderslätt:
Måndagen den 24 maj kl 18:00 Fullmäktigesalen, kommunhuset, Vellinge.

Hököpinge, Gessie samt jordbrukslandskapet – växande byar på slätten omgivna av den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar:
Onsdagen den 26 maj kl 18:00 Lorensdals Teater.

Höllviken, Ljunghusen, Räng sand – den nya staden i skogen vid stranden:
Torsdagen den 27 maj kl 18:00 Matsalen på Ljungenskolan, Ljunghusen.

Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie – byarna i backarna utmed järnvägen:
Tisdagen den 8 juni kl 18:00  Matsalen på Ingelstad skola.

Skanör, Falsterbo – små historiska tvillingstäder vid stranden och heden:
Onsdagen den 21 juni kl 18:00 Falsterbo församlingshem, Skoltorget, Falsterbo.

Programmet finns under tiden 17 maj – 31 juli 2010 tillgängligt på biblioteket i Skanör, Höllviken, Vellinge och Västra Ingelstad samt på kommunhuset i Vellinge, Norrevångsgatan 3.